III Bydgoskie Spotkania Filozoficzne – Perspektywy Współczesnej Filozofii Religii

Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filozofii i Kognitywistyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Bydgoski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we współpracy z Fundacją Koherencje mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji „III Bydgoskie Spotkania Filozoficzne – Perspektywy Współczesnej Filozofii Religii”, która odbędzie się w formie stacjonarnej w dniach 22-24.09.2022r. w Bydgoszczy.

Podtytuł tegorocznej edycji „Bydgoskich Spotkań Filozoficznych” nawiązuje do seminarium poświęconego debacie wokół współczesnych refleksji nad religią, które odbywa się od dwóch lat w ramach działalności Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i które prowadzą Daniel R. Sobota (PAN) oraz Antoni Torzewski (US). Konferencja jest naturalną konsekwencją owocnych i żywych dyskusji prowadzonych podczas seminarium.

Religia bowiem jest tym ponadczasowym tematem, który nieustannie prowokuje do wielowymiarowej dyskusji filozoficznej. Szczególnie dziś, w czasach nazywanych nierzadko „epoką postsekularną”, „epoką śmierci Boga”, zagadnienia związane z powrotem religii w refleksji filozoficznej, jej statusem, obecnością w życiu publicznym czy możliwością jej przemiany wydają się wyjątkowo istotne. Kwestie związane z religią odnoszą się zarówno do problemów bytu, poznania, człowieka, kultury jako takiej, życia społecznego i polityki, ale także spraw osobistych, życiowych, egzystencjalnych. W obrębie filozofii temat “religii” podejmuje się w wielu dyscyplinach i w ramach wielu różnych nurtów filozoficznych. Bada się go w obrębie wprost dedykowanej sprawom religii filozofii Boga, ale także w teorii racjonalności, epistemologii, metafizyce, ontologii, estetyce czy etyce. Temat religii odgrywa znaczącą rolę zarówno w  myśli kontynentalnej, w tym m.in. w hermeneutyce i fenomenologii, jak i w filozofii anglosaskiej. Proponowany zakres tematyczny dotyczy więc refleksji nad:

 • świętością, sferami sacrum i profanum, sekularyzacją i desekularyzacją,
 • tezą o śmierci Boga,
 • religią instytucjonalną oraz kultem i rytuałem religijnym,
 • etyką religijną, przemocą religii i fundamentalizmem religijnym,
 • językiem religii oraz dialogiem międzyreligijnym i pluralizmem religijnym,
 • doświadczeniem religijnym,
 • związkami religii z metafizyką, nauką i mitem,
 • racjonalnością i prawdziwością przekonań religijnych,
 • definicją religii,
 • symbolem religijnym,
 • monoteizmem i politeizmem, sporem teizmu z ateizmem oraz nowymi formami religijności
 • przyszłością religii etc.

W ramach konferencji przewidziane są, prócz tradycyjnych wystąpień, panele dyskusyjne, debaty oraz seminaria. Po konferencji planowana jest publiakcja zgłoszonych artykułów.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 250zł (opłata pokrywa koszty organizacyjne, przerwy kawowe oraz wyżywienie). Formularz zgłoszeniowy dostępny pod następującym adresem: shorturl.at/glorA prosimy wypełnić do 30 czerwca 2022 roku.

Komitet organizacyjny:

 • dr hab. Daniel R. Sobota, prof. PAN
 • dr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW
 • dr Filip Stawski (UKW)
 • mgr Antoni Torzewski (US)   

Rada Naukowa:

 • prof. Tadeusz Bartoś (AFiBV)                                   
 • prof. Dariusz Łukasiewicz (UKW)
 • prof. Janusz Dobieszewski (UW)                              
 • prof. Tadeusz Szubka (US)
 • prof. Tadeusz Gadacz (AGH)                                    
 • prof. Marek Szulakiewicz (UMK)
 • prof. Piotr Gutowski (KUL)                            
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey