Hormon wzrostu i nadziei. Zespół Turnera w perspektywie antropologicznej

Zapraszamy na trzecie spotkanie seminarium “Społeczeństwo i technologie wobec zdrowia i choroby” organizowanego przez Ośrodek Badań Społecznych nad Chorobami Rzadkimi przy IFiS PAN, na którym wystąpi dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) z referatem: “Hormon wzrostu i nadziei. Zespół Turnera w perspektywie antropologicznej”.

Data: 16.06, 11:30

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97687492330

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey