Heglowska “Fenomenologia ducha” – seminarium lekturowe

Po wakacyjnej przerwie wracamy z seminarium heglowskim. Pierwsze spotkanie 11 października o 17.00.

Celem seminarium jest wspólna lektura Fenomenologii ducha G.W.F. Hegla, jednego z najważniejszych i najtrudniejszych dzieł w zachodniej tradycji filozoficznej. Na zajęciach planujemy przeczytać dwa tomy książki Hegla w przekładzie Adama Landmana (Fenomenologia ducha, Warszawa 1963,2010).

Każde spotkanie będzie poświęcone jednemu z rozdziałów książki – prowadzący będą przygotowywali egzegezę tekstu i moderowali dyskusję wokół wybranych fragmentów. Pomimo, iż książka ta doczekała się bardzo wielu rozmaitych, często wykluczających się wzajemnie, interpretacji, naszym celem będzie “powrót do samego Hegla”, próba zrozumienia tego, co on napisał i osadzenia tego w kontekście epoki filozofa. Ponieważ aby móc przekładać Hegla na problemy naszej współczesności, trzeba najpierw zrozumieć co on tak naprawdę myślał i pisał w swojej, być możne najważniejszej, książce, będącej w istocie epopeją ducha nowoczesności.

Prowadzenie – dr Maciej Sosnowski (IFiS PAN), dr Bartosz Wójcik (Instytut Studiów Politycznych PAN).

Terminy – wstępnie: środa, co dwa tygodnie między 17-20. Z uwagi na duże zainteresowanie – seminarium będzie w sali 154 oraz online.

Po link do Zooma trzeba się zgłosić na publicrelations@ifispan.edu.pl

Seminarium jest współorganizowane przez “Praktykę Teoretyczną” (https://www.praktykateoretyczna.pl/

Wstępna bibliografia uzupełniająca:

• M. Heidegger, Heglowskie pojęcie doświadczenia, przeł. R. Marszałek,
w: tenże, Drogi lasu, Fundacja ALETHEIA: Warszawa 1997, s. 97-170.
• G. Agamben, Language and Death. The Place of Negativity, trans. K. E. Pinkus, M. Hardt , University of Minnesota Press: Minneapolis & Oxford 2006.
• A. Kojeve, „Zamiast wstępu” w: tenże, Wstęp do wykładów o Heglu, Fundacja Aletheia: Warszawa 1999, s. 7-67.
• J. Butler, Psychiczne życie władzy. Teorie ujarzemienia, przeł. T. Kaszubski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej: Warszawa 2018 (Rozdz.1 „Uporczywe przywiązanie, cielesne ujarzemienie. Ponowne odczytanie Heglowskiej „Swiadomości nieszczęśliwej”, s. 34-60)
• M. Dolar, „Frenologia ducha”, Kronos – metafizyka, kultura, religia 1 (5):142-159 (2008).
• A. Speight, Hegel, Literature and the Problem of Agency, Cambridge University Press: Cambridge 2004 (1 “Hegel’s Novel”: The Phenomenology of Spirit and the Problem of Philosophical Narrative, s. 11-41
• R. Comay, Mourning Sickness. Hegel and the French Revolution, Stanford University Press: Stanford 2010 (3. The Corpse of Faith; 4. Revolution at a Distance, or, Moral Terror; 5. Teorros of Tabula Rasa, s. 55-156).
• J.W. Goethe, Wilhelm Meister, przeł. P. Chmielowski, S. Lewental: Warszawa 1893 (T.I. „Księga VI. Zwierzenia pięknej duszy”, s. 278-326).
• A. Zupancic, The Odd One In: On Comedy, The MIT Press: Cambridge (MA)& London 2008 (I. “The Concrete Universal”, s. 11-60)
• C. Malabou, The Future of Hegel. Plasticity, Temporality, Dialectics, trans. L. Durin, Routledge: Oxfordshire-New York 2008 (II. “Hegel on God: the turn of double nature”, s. 77-130)
• R. Comay, „Hegel’s Last Words” w: R. Comay, F. Ruda, The Oher Side of Absolute Knowing, The MIT Press: Cambridge (MA)& London 2018, s. 65-86

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey