Grupa na Zjazd: Śmierć od nowa. Przyszłość praktyk i doświadczeń umierania, pochówku i żałoby

Sekcja Antropologii SpołecznejSekcja Relacji Międzygatunkowych

Organizacja: Anna E. Kubiak (IFiS PAN), Łucja Lange (UŁ)
Numer: G04

Wraz ze zmianami społecznymi i kulturowymi zmieniają się również różne wymiary śmierci. Należą do nich doświadczenia i postawy wobec śmierci własnej i bliskich, formuły ars moriendi, żałoba oraz formy pochówku. Branża pogrzebowa stoi wobec wyzwań związanych z nowymi oczekiwaniami rodzin zmarłych oraz presją ekologicznych postulatów. Trwające w Polsce prace nad zmianą ustawy o cmentarzach i pochówkach, będą wymagały dostosowania się przemysłu funeralnego. Zmiany te mogą wpływać także na usługi pogrzebowe kierowane do opiekunów zwierząt. Zwiększenie świadomości współistnienia i współzależności człowieka ze światem biosfery, sprzyja wzrostowi uwagi przykładanej do cierpienia i śmierci organizmów nieludzkich. Powstają rytuały i cmentarze zwierząt domagające się badań socjologicznych. Pandemia, której konsekwencją jest doświadczenie śmierci samotnej, zmedykalizowanej i zdehumanizowanej, powoduje konieczność kulturowego zmierzenia się społeczeństw ze zwiększoną śmiertelnością, innymi definicjami zagrożenia i innymi praktykami obrony. Wychodząc od diagnozy współczesnych form śmierci, umierania, żałoby i towarzyszących im rytuałów, stawiamy pytania i prognozy dotyczące różnych wymiarów śmierci istot ludzkich i nieludzkich, a także całej biosfery. Uczestniczki i uczestników tej grupy tematycznej zapraszamy do składania propozycji referatów obejmujących następujące zagadnienia i pytania:

 • Socjologiczne perspektywy badawcze podejmujące tematy katastrofy klimatycznej, śmierci planety, czy też gatunków;
 • Jak pandemia wpłynęła na postrzeganie śmierci, przemiany w zakresie praktyk funeralnych oraz żałobę?
 • Pandemia, jako konsekwencja relacji międzygatunkowych;
 • Jakie są społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne wyzwania wobec śmiertelności w perspektywie wielogatunkowej?
 • Jak zmieniają się formy pochówku i pożegnania zmarłych?
 • Jak w przyszłości będą wyglądały cmentarze ludzi i zwierząt?
 • Czy wyłaniają się jakieś nowe rytuały ars moriendi?
 • Jak będzie się umierać w przyszłości w wymiarze jednostkowym, grupowym, globalnym?
 • Zagadnienia dotyczące nowych podejść badawczych do śmierci zwierząt;
 • Jakie są nowe sposoby oswajania śmierci w perspektywie wielogatunkowej?
 • Jakie formuły żałoby i pomocy w tym doświadczeniu będą się rozwijać?
 • Jakie nowe zawody pojawiają się w związku ze śmiertelnością?
 • Jakie nowe technologie będą zastosowane w różnych wymiarach śmierci?
 • Śmierć w nowych formach i treściach edukacji;
 • Nowe reprezentacje śmierci w działaniach artystycznych i w kulturze popularnej;
 • Nowe formy komunikacji i wizualizacji śmierci;
 • Jakie są demograficzne prognozy śmiertelności?

Słowa kluczowe: branża pogrzebowakatastrofa klimatycznapandemiapochówekrelacje międzygatunkoweśmierćżałoba

Lista grup tematycznych

Zgłoszenia referatów przez formularz

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey