Grant badawczy z OPUS 22

Z ogromną przyjemnością informujemy, że dr hab. Joshua Dubrow, profesor IFiS PAN, otrzymał grant badawczy w wysokości ponad 870 tys. zł na projekt Kształtowanie społeczeństwa postpandemicznego w Polsce. Protest uliczny w dobie Covid-19 z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 22. Serdecznie gratulujemy!

Abstrakt:

W naszym jakościowym projekcie badawczym stawiamy pytanie: Jakie wizje społeczeństwa po pandemii mają polscy protestujący i co te wizje napędza? Choć społeczeństwo postpandemiczne jest kwestią przyszłości, możemy zbadać wizje dróg, które do tej przyszłości prowadzą. Żądania i czyny protestujących ujawniają nadzieje grup społecznych, a tym samym tworzą wyobrażeniową podstawę, na której może wyrosnąć społeczeństwo postpandemiczne. W naszym projekcie wyjaśnimy, jak wizje te powstają i co obejmują. Nasze rozważania będą dotyczyć „środowiska pandemicznego”. Na środowisko to składa się sytuacja zdrowia publicznego, spowolnienie gospodarcze oraz reakcje rządu (np. lockdown i „Tarcza antykryzysowa”). Weźmiemy również pod uwagę długotrwałe nierówności oraz ten rodzaj ducha czasów, który socjologowie polityczni nazywają „momentami szaleństwa”, czyli chwilami, w których poważne zakłócenia status quo zachęcają ludzi do agitacji na rzecz radykalnych zmian społecznych. Zbadamy interakcje między protestującymi, policją i uczestnikami kontrmanifestacji oraz wynikające z tych interakcji przypadki przemocy. Zbadamy również rolę organizacji obywatelskich, które mobilizują protestujących i pomagają kształtować ich działania. Biorąc pod uwagę silne napięcia między żądaniami obywateli i obywatelek a reakcją państwa na trwającą pandemię, musimy poznać pełne spektrum wizji społeczeństwa postpandemicznego, które wyłania się z protestów związanych z Covid-19, by zrozumieć przyszłość polskiej demokracji.

Więcej informacji: https://bit.ly/3yWaYi2

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey