Prakseologia 163-164/2021-2022

38,88 z VAT

SKU: ISSN 0079-4872, 2021/2022 Categories: , , Tags: , ,

Description

Prakseologia jest ogólnopolskim czasopismem ukazującym się nieprzerwanie od 1962 roku, przez pierwsze cztery lata jako „Materiały prakseologiczne”. Jest forum dyskusji nad sprawnością i etycznością działania oraz prezentacji dokonań naukowych, odwołujących się zarówno do filozofii, jak i innych dyscyplin, w tym dyscyplin praktycznych. Szczególne miejsce wśród tych ostatnich zajmują teoria organizacji i zarządzania, będące przedmiotem sprawnościowej refleksji i badań od początku istnienia czasopisma. Stopniowo owa refleksja zaczęła być poszerzana o wątki etyczne, co sprawiło, że problematyka etyki życia gospodarczego stanowi znaczącą część zawartości pisma. W „Prakseologii” publikowane są teksty zaawansowane teoretycznie, w wielu przypadkach prezentujące wyniki badań empirycznych, nawiązujące do tradycji, ale i do najnowszych osiągnięć nauki. Publikujemy również polemiki, dyskusje i recenzje książek.

Przewodniczącą Rady Redakcyjnej pisma jest Anna Lewicka-Strzałecka (od 2022 r., wcześniej Przewodniczącym był ś.p. Wojciech Gasparski), a Redaktorem naczelnym jest od 2020 r. Marcin W. Bukała. „Prakseologia” znajduje się na prestiżowej liście czasopism punktowanych ERIH (European Reference Index for the Humanities). Według obecnie obowiązującej punktacji ministerialnej za publikacje w „Prakseologii” przyznawanych jest 40 pkt.

Print Friendly, PDF & Email

Additional information

Strona www czasopisma

ISSN

Kategoria

,

Typ oprawy