The Scientific Council

The Scientific Council supervises the activities of the Institute, ensures the high academic standards of research and education and promotes the development of junior academic staff. The competencies of the Board include running the doctoral and post-doctoral procedures, and giving the recommendations for the professor titles in two disciplines: philosophy and sociology.

Prof. dr hab. Józef Niżnik, prof. zw. IFiS PAN
Chairman

Dr hab. Krzysztof Jasiecki, prof. IFiS PAN
Deputy Chairpersons:
Dr hab. Andrzej Gniazdowski,  prof. IFiS PAN
Deputy Chairpersons:

Secretary
pok.110
e-mail: mgrabowska@ifispan.edu.pl
tel.: 22 65-72-844
fax: 22 826-78-23
wew. 844

Mgr Magdalena Grabowska
mgrabowska@ifispan.edu.pl

Scientific Council

1. Dr hab. Hanna BOJAR
socjologia
2. Dr hab. Seweryn BLANDZI
filozofia poznania, historia filozofii, historia metafizyki i ontologii
3. Prof. dr hab. Małgorzata CZARNOCKA
epistemologia, filozofia nauki, metodologia nauki
4. Prof. dr hab. Stanisław CZERNIAK
antropologia filozoficzna, współczesna filozofia niemiecka
5. Prof. dr hab. Henryk DOMAŃSKI
metodologia badań społecznych, socjologia struktur społecznych
6. Prof. dr hab. Paweł DYBEL
filozofia XX w., psychoanaliza, teoria kultury, literaturoznawstwo
7. Prof. dr hab. Barbara ENGELKING
socjologia kultury, Holocaust
8. Dr hab. Danilo FACCA
historia filozofii nowożytnej, historia filozofii renesansowej
9. Dr hab. Dariusz GAWIN
socjologia
10. Prof. dr hab. Piotr GLIŃSKI
socjologia kultury, społeczeństwo obywatelskie, ruchy społeczne,
społeczne aspekty ochrony środowiska
11. Dr hab. Andrzej GNIAZDOWSKI
filozofia
12. Dr hab. Maria GOŁĘBIEWSKA
filozofia kultury, filozofia poznania, filozofia języka
13. Dr hab. Krystyna JANICKA
ruchliwość społeczna, nierówności społeczne, społeczne problemy pracy,
struktura społeczna
14. Dr hab. Urszula JARECKA
socjologia kultury2
15. Dr hab. Krzysztof JASIECKI
socjologia ekonomiczna, socjologia instytucji
16. Dr hab. Anna KUBIAK
socjologia kultury
17. Prof. dr hab. Joanna KURCZEWSKA
socjologia teoretyczna, socjologia historyczna, socjologia kultury
18. Dr hab. Andrzej LEDER
filozofia współczesna, filozofia polityczna, filozofia kultury
19. Prof. dr hab. Anna LEWICKA-STRZAŁECKA
socjologia, filozofia społeczna, prakseologia
20. Dr hab. Adam LIPSZYC
filozofia
21. Prof. dr hab. Bogdan MACH (ISP PAN)
nierówności społeczne, psychologiczne aspekty struktury społecznej, struktura
społeczna
22. Prof. dr hab. Jacek MALINOWSKI
filozofia, logika
23. Prof. dr hab. Barbara MARKIEWICZ (UW)
filozofia polityczna
24. Prof. dr hab. Jacek MIGASIŃSKI (UW)
historia filozofii nieanalitycznej
25. Dr hab. Zbigniew MIKOŁEJKO
filozofia religii, historia idei
26. Dr hab. Marcin MIŁKOWSKI
filozofia analityczna, filozofia nauki
27. Prof. dr hab. Józef NIŻNIK
filozofia nauki, filozofia społeczna, socjologia wiedzy,
komunikacja społeczna, zagadnienia integracji europejskiej
28. Prof. dr hab. Mikołaj OLSZEWSKI
historia filozofii
29. Prof. dr hab. Antonina OSTROWSKA
socjologia zdrowia i medycyny
30. Dr hab. Hanna PALSKA
socjologia kultury3
31. Dr hab. Przemysław PARSZUTOWICZ
historia filozofii
32. Dr hab. Andrzej PIOTROWSKI (UŁ)
socjologia, socjologia kultury
33. Prof. dr hab. Robert PIŁAT (UKSW)
filozofia języka, filozofia umysłu, teoria poznania
34. Prof. dr hab. Andrzej RYCHARD
socjologia instytucji, socjologia polityki i gospodarki
35. Prof. dr hab. Marian SKRZYPEK
historia filozofii Oświecenia
36. Prof. dr hab. Kazimierz SŁOMCZYŃSKI
socjologia struktur i metodologia badań społecznych
37. Dr hab. Maciej SOIN
filozofia współczesna
38. Prof. dr hab. Jerzy SZACKI (czł. rzeczywisty PAN)
socjologia, historia myśli społecznej
39. Dr hab. Paweł SZTABIŃSKI
socjologia, metodologia badań socjologicznych
40. Dr hab. Franciszek SZTABIŃSKI
socjologia, metodologia badań socjologicznych
41. Prof. dr hab. Elżbieta TARKOWSKA (APS)
socjologia kultury, socjologia ubóstwa, socjologia i antropologia czasu
42. Prof. dr hab. Włodzimierz WESOŁOWSKI
teoria socjologiczna, socjologia polityki i struktur społecznych
43. Dr hab. Cezary WOŹNIAK (UJ)
nauki filozoficzne, nauki o sztukach pięknych
44. Prof. dr hab. Ryszard WÓJCICKI
logika, teoria wiedzy
45. Prof. dr hab. Szymon WRÓBEL
filozofia społeczna
46. Dr hab. Dorota ZYGMUNTOWICZ
historia filozofii, filozofia starożytna, starożytna filozofia polityczna

PRZEDSTAWICIELE POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI

47. Dr Dorota HALL (adiunkt)
48. Dr Zbigniew KARPIŃSKI (adiunkt)
49. Dr Anna MICHALSKA (adiunkt)
50. Mgr Anna FRANCZAK (przedstawiciel doktorantów)

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey