The Scientific Council

The Scientific Council supervises the activities of the Institute, ensures the high academic standards of research and education and promotes the development of junior academic staff. The competencies of the Board include running the doctoral and post-doctoral procedures, and giving the recommendations for the professor titles in two disciplines: philosophy and sociology.

Prof. dr hab. Józef Niżnik, 
Przewodniczący
Dr hab. Dorota Hall prof. Instytutu
Zastępca
Dr hab. Andrzej Gniazdowski, prof. Instytutu
Zastępca

Secretary
pok.110
e-mail: mgrabowska@ifispan.edu.pl
tel.: 22 65-72-844
fax: 22 826-78-23
wew. 844

Mgr Magdalena Grabowska
mgrabowska@ifispan.edu.pl
  

Scientific Council IFiS PAN 2019-2022

1. Dr hab. Katarzyna ANDREJUK
socjologia, migracje, wielokulturowość, mniejszości narodowe i etniczna, Unia Europejska i procesy europeizacji
2. Dr hab. Ewa BIŃCZYK (UMK)
socjologia nauki, filozofia nauki
3. Prof. dr hab. Seweryn BLANDZI
filozofia poznania, historia filozofii, historia metafizyki i ontologii
4. Dr hab. Hanna BOJAR
socjologia
5. Dr hab. Jagna BRUDZIŃSKA
filozofia, fenomenologia, psychoanaliza
6. Dr hab. Marcin BUKAŁA
historia etyki gospodarczej, historia kultury średniowiecza
7. Prof. dr hab. Małgorzata CZARNOCKA
epistemologia, filozofia nauki, metodologia nauki
8. Prof. dr hab. Stanisław CZERNIAK
antropologia filozoficzna, współczesna filozofia niemiecka
9. Prof. dr hab. Paweł DYBEL
filozofia XX w., psychoanaliza, teoria kultury, literaturoznawstwo
10. Prof. dr hab. Barbara ENGELKING
socjologia kultury, Holocaust
11. Dr hab. Danilo FACCA
historia filozofii nowożytnej, historia filozofii renesansowej
12. Dr hab. Michał FEDEROWICZ
socjologia
13. Prof. dr hab. Tadeusz GADACZ
filozofia
14. Dr hab. Andrzej GNIAZDOWSKI
filozofia
15. Dr hab. Maria GOŁĘBIEWSKA
filozofia kultury, filozofia poznania, filozofia języka
16. Dr hab. Dorota HALL
socjologia religii, socjologia płci i seksualności
17. Prof. dr hab. Elżbieta HAŁAS(UW)
socjologia
18. Dr hab. Krystyna JANICKA
ruchliwość społeczna, nierówności społeczne, społeczne problemy pracy,
struktura społeczna
19. Prof. dr hab. Urszula JARECKA
socjologia kultury
20. Prof. dr hab. Wiesława KOZEK (UW)
socjologia
21. Dr hab. Anna KUBIAK
socjologia kultury
22. Prof. dr hab. Joanna KURCZEWSKA
socjologia teoretyczna, socjologia historyczna, socjologia kultury
23. Dr hab. Andrzej LEDER
filozofia współczesna, filozofia polityczna, filozofia kultury
24. Prof. dr hab. Anna LEWICKA-STRZAŁECKA
socjologia, filozofia społeczna, prakseologia
25. Dr hab. Adam LIPSZYC
filozofia
26. Prof. dr hab. Jacek MALINOWSKI
filozofia, logika
27. Prof. dr hab. Zbigniew MIKOŁEJKO
filozofia religii, historia idei
28. Dr hab. Marcin MIŁKOWSKI
filozofia analityczna, filozofia nauki
29. Prof. dr hab. Józef NIŻNIK
filozofia nauki, filozofia społeczna, socjologia wiedzy,
komunikacja społeczna, zagadnienia integracji europejskiej
30. Dr hab. Agnieszka NOGAL (UW)
filozofia polityki
31. Dr hab. Marta OLCOŃ-KUBICKA
socjologia
32. Prof. dr hab. Mikołaj OLSZEWSKI
historia filozofii
33. Prof. dr hab. Antonina OSTROWSKA
socjologia zdrowia i medycyny
34. Dr hab. Przemysław PARSZUTOWICZ
historia filozofii
35. Prof. dr hab. Andrzej RYCHARD
socjologia instytucji, socjologia polityki i gospodarki
36. Dr hab. Rafał SMOCZYŃSKI
socjologia ekonomiczna, socjologia religii, filozofia polityczna
37. Prof. dr hab. Marian SKRZYPEK
historia filozofii Oświecenia
38. Prof. dr hab. Kazimierz SŁOMCZYŃSKI
socjologia struktur i metodologia badań społecznych
39. Dr hab. Paweł SZTABIŃSKI
socjologia, metodologia badań socjologicznych
40. Dr hab. Franciszek SZTABIŃSKI
socjologia, metodologia badań socjologicznych
41. Dr hab. Andrzej WAŚKIEWICZ (UW)
socjologia
42. Prof. dr hab. Anna WIECZORKIEWICZ (UW)
socjologia
43. Prof. dr hab. Jerzy WILKIN (czł. rzecz. PAN)
44. Prof. dr hab. Jan HERTRICH-WOLEŃSKI (czł. koresp. PAN)
45. Prof. dr hab. Ryszard WÓJCICKI
logika, teoria wiedzy
46. Prof. dr hab. Szymon WRÓBEL
filozofia społeczna
47. Dr hab. Dorota ZYGMUNTOWICZ
historia filozofii, filozofia starożytna, starożytna filozofia polityczna

PRZEDSTAWICIELE POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI

48. Dr Mikołaj RATAJCZAK (adiunkt)
49. Dr Ilona WYSMUŁEK (adiunkt)
50. mgr Emilia Sieczka (przedstawiciel doktorantów)

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey