The Scientific Council

The Scientific Council supervises the activities of the Institute, ensures the high academic standards of research and education and promotes the development of junior academic staff. The competencies of the Board include running the doctoral and post-doctoral procedures, and giving the recommendations for the professor titles in two disciplines: philosophy and sociology.

Dates of the Scientific Council meetings in 2024
31.01, 28.02, 27.03, 24.04, 29.05, 26.06, 25.09, 30.10, 27.11, 18.12

Dr hab. Adam Lipszyc, prof. Instytutu
Przewodniczący
Dr hab. Dorota Hall prof. Instytutu
Zastępca
Dr hab. Maria Gołębiewska, prof. Instytutu
Zastępca
Dr Katarzyna Kremplewska
Sekretarz

Secretary
pok.110
e-mail: magdalena.grabowska@ifispan.edu.pl
tel.: 22 65-72-844
fax: 22 826-78-23
wew. 844

Mgr Magdalena Grabowska
magdalena.grabowska@ifispan.edu.pl
  

Scientific Council IFiS PAN 2023-2026

1.Dr hab. Katarzyna ANDREJUK
socjologia, migracje, wielokulturowość, mniejszości narodowe i etniczne, Unia Europejska i procesy europeizacji
2.Prof. dr hab. Seweryn BLANDZI
filozofia poznania, historia filozofii, historia metafizyki i ontologii
3.Dr hab. Hanna BOJAR
socjologia
4.Dr hab. Jagna BRUDZIŃSKA
filozofia, fenomenologia, psychoanaliza
5.Prof. dr hab. Michał BUCHOWSKI, Czł. koresp. PAN
socjologia
6.Dr hab. Galia CHIMIAK
socjologia rozwoju, socjologia społeczeństwa obywatelskiego
7.Dr hab. Irina DUBROW
socjologia
8.Prof. dr hab. Paweł DYBEL
filozofia
9.Prof. dr hab. Barbara ENGELKING
socjologia kultury, Holocaust
10.Prof. dr hab. Danilo FACCA
historia filozofii nowożytnej, historia filozofii renesansowej
11.Dr hab. Michał FEDEROWICZ
socjologia polityki, gospodarki i edukacji
12.Dr hab. Joanna FOMINA
eurosceptycyzm, polityka migracyjna i integracyjna krajów UE, teorie i polityka wielokulturowości,
13.Prof. dr hab. Włodzimierz GALEWICZ, Czł koresp. PAN
filozofia
14.Dr hab. Andrzej GNIAZDOWSKI
filozofia
15.Dr hab. Joanna GOLIŃSKA-PILAREK (UW)
socjologia
16.Dr hab. Maria GOŁĘBIEWSKA
filozofia kultury, filozofia poznania, filozofia języka
17.Prof. dr hab. Izabela GRABOWSKA (ALK)
socjologia
18.Dr hab. Magdalena GRABOWSKA
socjologia
19.Dr hab. Dorota HALL
socjologia religii, socjologia płci i seksualności
20.Dr hab. Krystyna JANICKA
ruchliwość społeczna, nierówności społeczne, społeczne problemy pracy
21.Prof. dr hab. Urszula JARECKA
socjologia kultury
22.Dr hab. Tomasz JARMUŻEK (UMK)
filozofia
23.Prof. dr hab. Dariusz JEMIELNIAK, Czł. koresp. PAN
socjologia
24.Prof. dr hab. Krzysztof A. KOŹMIŃSKI, Czł. koresp. PAN
socjologia
25.Dr hab. Anna KUBIAK
socjologia kultury
26.Prof. dr hab. Joanna KURCZEWSKA
socjologia teoretyczna, socjologia historyczna, socjologia kultury
27.Dr hab. Andrzej LEDER
filozofia współczesna, filozofia polityczna, filozofia kultury
28.Dr hab. Valentina LEPRI
filozofia
29.Dr hab. Adam LIPSZYC
filozofia
30.Prof. dr hab. Jacek MALINOWSKI
filozofia, logika
31.Prof. dr hab. Zbigniew MIKOŁEJKO
filozofia religii, historia idei
32.Dr hab. Marcin MIŁKOWSKI
filozofia analityczna, filozofia nauki
33.Dr hab. Krzysztof NIEDZIAŁKOWSKI
socjologia
34.Dr hab. Marta OLCOŃ-KUBICKA
socjologia
35.Prof. dr hab. Mikołaj OLSZEWSKI
historia filozofii
36.Prof. dr hab. Antonina OSTROWSKA
socjologia zdrowia i medycyny
37.Dr hab. Przemysław PARSZUTOWICZ
historia filozofii
38.Prof. dr hab. Robert PIŁAT (UKSW)
filozofia
39.Dr hab. Artur POKROPEK
socjologia
40.Prof. dr hab. Andrzej RYCHARD
socjologia instytucji, socjologia polityki i gospodarki
41.Dr hab. Rafał SMOCZYŃSKI
socjologia ekonomiczna, socjologia religii, filozofia polityczna
42.Prof. dr hab. Kazimierz M. SŁOMCZYŃSKI
socjologia struktur i metodologia badań społecznych
43.Prof. dr hab. Antoni SUŁEK, Czł. koresp. PAN
socjologia
44.Dr hab. Paweł SZTABIŃSKI
socjologia, metodologia badań socjologicznych
45.Prof. dr hab. Szymon WRÓBEL (UW)
filozofia społeczne
46.Dr hab. Dorota ZYGMUNTOWICZ
historia filozofii, filozofia starożytna, starożytna filozofia polityczna

PRZEDSTAWICIELE POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI:

47.Dr hab. Joanna KLIMCZYK
48.Dr Katarzyna KREMPLEWSKA (adiunkt)
49.Dr Ilona WYSMUŁEK (adiunkt)

PRZEDSTAWICIELKA DOKTORANTÓW SNS IFiS PAN

50.mgr Emilia SIECZKA

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey