Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

http://rcin.org.pl/ifis Repozytorium IFiS PAN (w ramach RCIN):
http://rcin.org.pl Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

rcin bigInstytut Filozofii i Socjologii PAN, jako jeden z 16 Konsorcjantów, uczestniczy w budowie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2011 do grudnia 2013 i finansowany ze środków  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 2. Głównym założeniem projektu jest utworzenie ogólnodostępnego, ponad-regionalnego i multidyscypinarnego Repozytorium Cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. Podstawowe zadania jakie wyznacza Projekt to przede wszystkim konsolidacja i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej jednostek naukowych tworzących Konsorcjum, zabezpieczenie bieżącego dorobku naukowego Instytutów wchodzących w jego skład, a także ułatwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do publikacji zarezerwowanych dotychczas wyłącznie dla wąskich, wyspecjalizowanych grup badaczy. Poprzez ułatwienie dostępności do współczesnych i historycznych materiałów gromadzonych przez Instytuty Konsorcjum poprawi się promocja polskiej nauki, historii i kultury na świecie, wzmocniona zostanie edukacja i świadomość w zakresie wyszukiwania literatury naukowej w postaci cyfrowej, powiększą się także elektroniczne zasoby światowego internetu o polskie treści publikacji naukowych wydawanych przez członków Konsorcjum, co z kolei wpłynie na upowszechnienie wyników prowadzonych przez nich badań, a także wzrost cytowalności.

W projekcie RCIN uczestniczą:

– Muzeum i Instytut Zoologii PAN (leader Konsorcjum)   [www]
– Instytut Archeologii i Etnologii PAN   [www]
– Instytut Badań Literackich PAN   [www]
– Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN   [www]
– Instytut Chemii Fizycznej PAN   [www]
– Instytut Chemii Organicznej PAN   [www]
– Instytut Filozofii i Socjologii PAN   [www]
– Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN   [www]
– Instytut Historii PAN   [www]
– Instytut Języka Polskiego PAN   [www]
– Instytut Matematyczny PAN   [www]
– Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN   [www]
– Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN   [www]
– Instytut Slawistyki PAN   [www]
– Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych   [www]
– Zakład Badania Ssaków PAN   [www]

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey