Głosy w sprawie interdyscyplinarności. Socjologowie, filozofowie i inni o pojęciach, podejściach i swych doświadczeniach | Pod redakcją Joanny Kurczewskiej i Magdy Lejzerowicz

36,75 z VAT

Description

Spis treści
Wprowadzenie (Joanna Kurczewska)
I. W kręgu diagnoz pojęć i podejść
Szymon Wróbel Interdyscyplinarność jako efekt dyscyplinarności
Andrzej Leder Interdyscyplinarność – gest czy metoda?
Barbara Fatyga Socjologia między inter- a transdyscyplinarnością
Zbigniew Kloch Interdyscyplinarność w naukach humanistycznych
Marian Golka Potrzeby i trudności multi- i interdyscyplinarności
II. Między filozofią a socjologią. Punkty widzenia
Robert Piłat Socjologia i filozofia – niewspółmierność perspektyw
Paweł Dybel Dyskursy „metodyczne” i „pograniczne” w socjologii współczesnej
Barbara Markowska Socjologia w zwierciadle filozofii
Rafał Paweł Wierzchosławski Filozofia a socjologia w kontekście interdyscyplinarności
Tadeusz Szawiel Filozofia i socjologia
Radosław Sojak Czy możliwa jest interdyscyplinarność socjologii i filozofii?
Maciej Soin Typ i teoria w socjologii
Jadwiga Staniszkis Traktat regulujący UE: przyczynek do poszukiwań na pograniczu filozofii i socjologii
III. Socjologia(e) i jej(ich) doświadczenia z interdyscyplinarnością
Izabella Bukraba-Rylska Interdyscyplinarność, czyli niebezpieczne związki
Andrzej Waśkiewicz Historia idei
Agnieszka Kolasa-Nowak Socjologia historyczna. Interdyscyplinarność w praktyce badawczej socjologów
Krzysztof Jaskułowski O interdyscyplinarności kilka uwag sceptycznych
Dominik Bartmański Podróżowanie bez mapy, czyli komu potrzebna jest teoria społeczna?
Jarosław Kilias, Jarosław Kilias Dialog o problemach z dyscyplinarnością
Barbara Fatyga Interdyscyplinarność jako projekt edukacyjny i jako proces trajektoryjny
IV. Interdyscyplinarność – lekcje z przeszłości, projekty na przyszłość
Zbigniew Drozdowicz Weberowski „model” interdyscyplinarności
Danuta Ulicka Autonomia – interdyscyplinarność – profesjonalizm (teoria literatury dawniej i dziś)
Magda Lejzerowicz Kategoria czasu a badania interdyscyplinarne
Jagna Brudzińska Horyzontalna a wertykalna struktura interdyscyplinarności. Spojrzenie fenomenologiczne
Andrzej Gniazdowski Fenomenologia a problem interdyscyplinarności w naukach społecznych z perspektywy Prolegomenów do czystej logiki
Leszek Koczanowicz Interdyscyplinarność między rabunkiem a dialogiem
Joanna Kurczewska Autorytet i interdyscyplinarność
Tomasz Kizwalter Interdyscyplinarność jako działania niezdrowe, niemoralne i (prawie)  nielegalne (ale przyjemne)
Magda Lejzerowicz Trzy seminaria. Kronika i komentarze

Print Friendly, PDF & Email

Additional information

ISBN

Autor/Redaktor
Rok wydania

Kategoria

,

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język