Dzieci i młodzież z Ukrainy w Polsce

Zespół Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji oraz Zakład Obliczeniowych Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na seminarium z cyklu:

Edukacja i Społeczeństwo (EiS)

Edukacja dostępna dla wszystkich i włączająca ludzi w różnym wieku jest podstawą funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa, długofalowo ma też wpływ na powodzenie gospodarcze. System edukacji odzwierciedla z jednej strony kondycję państwa, w tym także samorządu terytorialnego, z drugiej – przemiany zachodzące w samym społeczeństwie. W kształtowaniu szeroko rozumianego systemu potrzebna jest długofalowa perspektywa, w której edukacja opiera się na uzgodnionych wartościach i uwzględnia zbadane fakty. Potrzebne są zarówno podstawy teoretyczne jak i nowe formy działania, co do których będzie miał szansę zaistnieć choćby minimalny konsens społeczny, niezbędny dla zapewnienia dobrej edukacji.

Dzieci i młodzież z Ukrainy w Polsce

Trwa wojna. Ścierają się w niej dwa przeciwstawne systemy wartości. Jest to próba dla demokratycznych społeczeństw europejskich, realna próba wartości, które je ukonstytuowały. Nie umiemy przewidzieć skali narastającej konfrontacji i czasu jej trwania. Pomimo przejawów wewnętrznego kryzysu systemów demokratycznych, częściowej polaryzacji poglądów, napięć społecznych i politycznych, w skali kraju i w skali kontynentu mamy świadomość znaczenia demokratycznych założeń naszego egzystowania. Edukacja odzwierciedla to, co dzieje się w społeczeństwie i państwie, ale też ma wpływ na podstawy ich działania.

Na najbliższym seminarium, w czwartek 18 kwietnia 2024 r. w godz. 14:00-16:00 – odwołując się do badań podjętych w następstwie pełnoskalowej inwazji rozpoczętej 24 lutego 2022 roku – zostaną przedyskutowane nakładające się na siebie konteksty istotne dla zbiorowej edukacji. W dyskusji zadajemy pytanie o wyzwania stojące przed edukacją, po dwóch latach licznej obecności uchodźców z Ukrainy, także stopniowo rosnącej grupy uchodźców z Białorusi, wobec niepewności jaką niesie wojna.

Spotykamy się w trybie zdalnym. W celu otrzymania linku do spotkania prosimy o email na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy

Michał Federowicz, Artur Pokropek, Michał Sitek

Program seminarium

 • Michał Sitek (IFiS PAN) – Powitanie uczestników i prowadzenie seminarium
 • Panel dyskusyjny:
  • Jędrzej Witkowski (Centrum Edukacji Obywatelskiej)
  • Anna Wylegała („24.02.2022, 5 rano: Świadectwa wojny” – projekt Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, IFiS PAN)
  • Paweł Kuczyński (Instytut Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego, Collegium Civitas)
  • Tomasz Remiszewski (Szkoła Podstawowa nr 361 w Warszawie)
  • oraz Serhii Terepyshchyi i Vasyl Dunets (National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv), Michał Federowicz i Olena Kondratiuk (IFiS PAN) – projekt „Wartości demokratyczne w praktyce edukacyjnej”, FNP)
 • Dyskusja
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey