Druga debata: Perspektywy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce -7 czerwca

Otwarte debaty o kraju i społeczeństwie

W latach 2003-2004 IFiS PAN organizował cykliczne debaty, poświęcone aktualnym problemom społeczeństwa, polityki i gospodarki. Debaty te, dostarczające szerokiej refleksji nad problemami współczesnej Polski, cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Obecnie po wielu latach, chcemy reaktywować formułę debat o kraju i społeczeństwie, poświęconych refleksji nad sytuacją Polski w Europie, problemami demokracji, czy przemianom zachodzącym w sferze kultury, tradycji i stosunków społecznych. Do udziału w debatach zapraszani będą przedstawiciele nauki, osobistości życia publicznego i dziennikarze. Przewidziana jest także dyskusja z udziałem słuchaczy.

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Prof. dr hab. Andrzej Rychard

Poniżej zaproszenie do udziału w drugiej z planowanych debat. Odbędzie się ona 7 czerwca 2017 r. w godz. 11.00 – 13.30.

Zapraszamy

Debata_7.06

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey