Diagnoza funkcjonowania społecznego ostrołęckich uczniów. Przykład badań lokalnych przydatnych dla nauczycieli

Zespół Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji oraz Zakład Obliczeniowych Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na seminarium z cyklu:

Edukacja i Społeczeństwo (EiS)

pt. Diagnoza funkcjonowania społecznego ostrołęckich uczniów. Przykład badań lokalnych przydatnych dla nauczycieli

Edukacja dostępna dla wszystkich i włączająca ludzi w różnym wieku jest podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego oraz funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. System edukacji odzwierciedla z jednej strony kondycję państwa, w tym także samorządu terytorialnego, z drugiej przemiany zachodzące w samym społeczeństwie. W kształtowaniu szeroko rozumianego systemu potrzebna jest długofalowa perspektywa, w której edukacja opiera się na uzgodnionych wartościach i uwzględnia zbadane fakty. Potrzebne są zarówno podstawy teoretyczne jak i nowe formy działania, co do których będzie miał szansę zaistnieć choćby minimalny konsens społeczny, niezbędny dla zapewnienia dobrej edukacji.

Cykl seminaryjny Edukacja i Społeczeństwo jest przestrzenią debaty teoretyków i praktyków, identyfikujących i nazywających wyzwania stojące przed edukacją i szukających nowych rozwiązań. Podczas spotkań omawiane są empiryczne i teoretyczne prace traktujące o współczesnych problemach edukacyjnych, oddolne inicjatywy społeczne i działania samorządowe. Zależy nam na pogłębionej refleksji, prowadzonej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i różnych doświadczeń działań praktycznych. Chcielibyśmy, by na seminarium znalazło się miejsce zarówno dla szczegółowych zagadnień, jak i szerokiego powiązania edukacji z formami działania państwa i przemianami społecznymi.

Najbliższe seminarium odbędzie się w czwartek, 30 marca 2023 r. w godz. 14:00-16:00.

Podczas spotkania dr Aleksandra Jasińska-Maciążek i prof. Roman Dolata z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawią wybrane wyniki projektu „Ostrołęckie obserwatorium oświatowe” prowadzonego we współpracy z Miastem Ostrołęką. Projekt jest częścią szerszych działań mających na celu wsparcie ostrołęckich szkół w realizowaniu zadań oświatowych oraz dostarczanie rzetelnych informacji na potrzeby kształtowania lokalnej polityki edukacyjnej. Uwagę skoncentrujemy na diagnozach funkcjonowania społecznego ósmoklasistów, przeprowadzonych dwukrotnie we wszystkich publicznych szkołach podstawowych w Ostrołęce. Zastanowimy się nad tym, co jest potrzebne, by wyniki takich diagnoz miały szansę przełożyć się na realny rozwój szkoły.

Już teraz zachęcamy do odwiedzenia strony projektu: https://www.pedagog.uw.edu.pl/ostroleka/projekty/ostroleckie-obserwatorium-oswiatowe/

Rekomendujemy opracowanie „Kompetencje społeczne ostrołęckich ósmoklasistów i ich znaczenie dla relacji rówieśniczych”, do którego link znajdą Państwo na stronie (w części „Broszury do pobrania”).

W celu otrzymania linku do spotkania prosimy o email na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy

Michał Federowicz, Artur Pokropek, Michał Sitek

Program seminarium

Aleksandra Jasińska-Maciążek i Roman Dolata (UW) – Diagnoza funkcjonowania społecznego ostrołęckich uczniów. Przykład badań lokalnych przydatnych dla nauczycieli

Komentarze:   

  • Iwona Chmura (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
  • Krzysztof Ostaszewski (Instytut Psychiatrii i Neurologii)

Dyskusja

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey