Deus otiosus. Filozofia Bożego ukrycia

Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zapraszają na ogólnopolską konferencję filozoficzną pt. „Deus otiosus. Filozofia Bożego ukrycia”. Spotkanie odbędzie się 15-16 listopada w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tematem konferencji jest filozoficzno-teologiczna problematyka Bożego ukrycia, nieobecności Boga, jego śmierci, ucieczki, słabości, oddalenia, wycofania etc. Są to dobrze rozpoznane w kulturze europejskiej tropy myślowe, które jednak w obliczu dwudziestowiecznego doświadczenia radykalnego zła i zjawiska powszechnej sekularyzacji stanowią niezbywalny element każdej niemal współczesnej refleksji poświęconej Bogu, jego relacji do człowieka i jego historii. Temat Bożego ukrycia szeroko rozpatrywany jest zarówno w filozofii kontynentalnej, jak i analitycznej. Celem konferencji jest przypomnienie najważniejszych stanowisk i dyskusji, jakie pojawiły w historii filozofii, zwłaszcza historii najnowszej, jak również prezentacja własnych systematycznych prób przemyślenia problematyki Bożego ukrycia.

Komitet organizacyjny:

  • Daniel R. Sobota  (IFiS PAN)
  • Ryszard Mordarski (IF UKW)
  • Antoni Torzewski  (IF UKW) 

Program

Piątek, 15 listopada 2019

Biblioteka Główna UKW, ul. Karola Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz

14.00-14.45 Marek Szulakiewicz, Jak mówić współczesnemu człowiekowi o Bogu?

14.45-15.30 I. Ziemiński, Bóg skryty w idolach

15.30-16.15 Miłosz Hołda, Etapy życia bogów. Czy “Deus absconditus” musi stać się “Deus otiosus”?

16.15-16. 40 Przerwa kawowa

16.40- 17.25 Marek K. Siwiec, „Śmierć Boga”? Nicość, wolność, twórczość

17.25-18.10 Anton Marczyński, Jako Bóg. Studium z nicości

18.10-18.55 Filip Borek, Bóg i źródło

18.55-19.40 Grzegorz Chrzanowski, Doświadczenie religijne jako interpretacja

20.00 Kolacja

Sobota, 16 listopada 2019

Biblioteka Główna UKW, ul. Karola Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz

9.15-10.00 Joanna Barcik, Bóg (nie)obecny w Szoa. Idea obecności Bożej w myśli żydowskiej

10.00-10.45 Jacek Migasiński, Idea Boga w pismach E. Levinasa

10.45-11.30 Robert Grzywacz, Bóg, który powiedział wszystko. Mała hermeneutyka Janowej Apokalipsy w świetle wybranych świadectw hezychastycznych

11.30-12.15 Antoni Torzewski, Metafizyka i sekularyzacja – kilka uwag o Gianniego Vattima tezie dotyczącej śmierci Boga

12.15 -12.35 Przerwa kawowa

12.35 – 13.20 Marek Dobrzeniecki, Projekt reorientacji epistemologii religijnej w myśli Paula Mosera

13.20-14.05 Marek Pepliński, Szmer łagodnego powiewu. Rozważania nad rozumem filozoficznym w świetle pomyłki Schellenberga i nieoczywistości tajemnicy wiary

14.05-14.50 Daniel R. Sobota, Argument z Bożej ukrytości w świetle nastawienia fenomenologicznego

14.50-15.00 Zakończenie konferencji

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey