Czytanie: Michel Henry

Nowy kalendarz seminarium i nowa lista lektur. Po link do Zoom trzeba wysłać zgłoszenie na publicrelations@ifispan.edu.pl

10 STYCZNIA

Fenomenologia i teologia

Michel Henry, Chrześcijaństwo – ujęcie fenomenologiczne przeł. A. Dwulit w: Główne problemy współczesnej fenomenologii, red. J. Migasiński, M. Pokropski, WUW, Warszawa 2017, ss. 361-374.

Jean-Louis Chretien, Odpowiadający – silniejszy od naszych pytań i przewin przeł. A. Czarnacka w: Główne problemy współczesnej fenomenologii, red. J. Migasiński, M. Pokropski, WUW, Warszawa 2017, ss. 375-401.

Jean-Louis Chretien, Nagi głos. Fenomenologia obietnicy przeł. P. Mrówczyński w: Fenomenologia francuska. Rozpoznania/interpretacje/rozwinięcia, red. I. Lorenc, J. Migasiński, IFiS PAN, Warszawa 2006, ss. 485-508.

17 STYCZNIA

Odwrócenie intencjonalności

Michel Henry, Fenomenologia nie-intencjonalna: zadanie fenomenologii przyszłości, przeł. J. Migasiński  w: Fenomenologia francuska. Rozpoznania/interpretacje/rozwinięcia, red. I. Lorenc, J. Migasiński, IFiS PAN, Warszawa 2006, ss. 418-437.

Renaud Barbaras, Życie i intencjonalność, przeł. A. Skwarczyńska, P. Sztarbowski w: Fenomenologia francuska. Rozpoznania/interpretacje/rozwinięcia, red. I. Lorenc, J. Migasiński, IFiS PAN, Warszawa 2006, ss. 438-460.

Lektura dodatkowa: Jean-Luc Marion, Donacja i to, co dane, przeł. W. Starzyński w: Fenomenologia francuska. Rozpoznania/interpretacje/rozwinięcia, red. I. Lorenc, J. Migasiński, IFiS PAN, Warszawa 2006, ss. 461-483.

31 STYCZNIA

Problem świata

Michel Henry, Filozofia i fenomenologia w: O fenomenologii, przeł. M. Drwięga, IFiS PAN, Warszawa 2007, ss. 228-245.

Jan Patocka, Co to jest fenomenologia? w: Świat naturalny i fenomenologia, przeł. J. Zychowicz, PAT, Kraków 1987, ss. 158-179.

Lekturą dodatkową może być też komentarz Mariona z Będąc danym odnoszący się do tekstu Henry’ego: J.-L. Marion, Będąc danym. Esej z fenomenologii donacji, przeł. W. Starzyński, IFiS PAN, Warszawa 2007, ss. 7-33.

14 LUTEGO

Inny we mnie

Michel Henry, Oni we mnie w: O fenomenologii, przeł. M. Drwięga, IFiS PAN, Warszawa 2007, ss. 246-260.

Emmanuel Levinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, Rozdział III, przeł. P. Mrówczyński, Aletheia, Warszawa 2000, ss. 105-165.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey