Czy w Polsce pojawiła się niepełnosprawnościowa kultura konfesyjna?

Ośrodek Badań Społecznych nad Chorobami Rzadkimi przy IFiS PAN serdecznie zaprasza na seminarium z cyklu „Społeczeństwo i technologie wobec zdrowia i choroby”.

Data i miejsce: 30.10.2023, godz. 15:30-17:00, IFiS PAN (Pałac Staszica), s. 154 i zoom (po link prosimy pisać na publicrelations@ifispan.edu.pl)

Wystąpienie wygłosi: Dr Natalia Pamuła (Uniwersytet Warszawski)

Tytuł wystąpienia: Aktywistyczne spowiedzi w 2014 i 2018 roku: czy w Polsce pojawiła się niepełnosprawnościowa kultura konfesyjna?

Abstrakt: W trakcie prezentacji zaproponuję analizę wybranych wypowiedzi opiekunek oraz niepełnosprawnych aktywistek i aktywistów protestujących w latach 2014 i 2018 w Sejmie oraz podczas demonstracji solidarnościowych w Warszawie i innych miastach w Polsce. Analiza ta ukazuje, że znaczenia przydawane niepełnosprawności były zmienne, wywodzące się z różnych tradycji, a w konsekwencji nieraz ze sobą sprzeczne. Poza tym, w prezentacji nazywam owe wypowiedzi „spowiedziami” i stawiam dwa pytania: na ile protesty te można uznać za dyskursy kontrpubliczne (a na ile udało im się uczynić z kwestii opieki i jakości życia osób z niepełnosprawnościami sprawę, która została uznana za sprawę „większej wagi”) oraz czy protesty z lat 2014 i 2018, ale też te późniejsze – z roku 2020 i 2022 – przyczyniły się do wytworzenia czegoś, co wstępnie określam jako niepełnosprawnościową kulturę konfesyjną. Innymi słowy, celem prezentacji jest zastanowienie się, czym są wypowiedzi protestujących aktywistek? Jakiego rodzaju dyskurs(y) reprezentują, jaki jest ich status? Prezentacja ta nie jest gotowym podsumowaniem wniosków z badań, a raczej okazją do refleksji nad niedawnymi protestami.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey