Architektura w świetle potrzeb rozwoju człowieka i społeczności

Zespół Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN zaprasza na seminarium

Edukacja i Społeczeństwo (EiS)

Edukacja dostępna dla wszystkich i włączająca ludzi w różnym wieku jest podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego oraz funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. System edukacji odzwierciedla z jednej strony kondycję państwa, z drugiej przemiany zachodzące w samym społeczeństwie. W kształtowaniu szeroko rozumianego systemu potrzebna jest długofalowa perspektywa, w której edukacja opiera się na uzgodnionych wartościach i uwzględnia zbadane fakty. Potrzebne są zarówno podstawy teoretyczne jak i nowe formy działania, co do których będzie miał szansę zaistnieć choćby minimalny konsens społeczny, niezbędny dla zapewnienia dobrej edukacji.

Cykl seminaryjny Edukacja i społeczeństwo jest przestrzenią debaty teoretyków i praktyków, identyfikujących i nazywających wyzwania stojące przed edukacją i szukających nowych rozwiązań. Na seminariach omawiane są empiryczne i teoretyczne prace traktujące o współczesnych problemach edukacyjnych. Zależy nam na pogłębionej refleksji, prowadzonej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i różnych doświadczeń działań praktycznych. Chcielibyśmy, by na seminarium znalazło się miejsce zarówno dla szczegółowych zagadnień, np. osiągania konkretnych celów edukacyjnych, jak i szerokiego powiązania edukacji z formami działania państwa i przemianami społecznymi.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek, 16 grudnia 2021 r. w godz. 14:00-16:00.

Jego tematyka jest kontynuacją poprzedniego spotkania: Architektura w świetle potrzeb rozwoju człowieka i społeczności. Tym razem poznamy konkretne realizacje nowych idei architektonicznych dokonane w ostatnich latach w Polsce, ale też zapytamy o splot czynników, które musiały wystąpić razem, by stało się to możliwe.

Serdecznie zapraszamy

Michał Federowicz, Artur Pokropek, Michał Sitek

Program seminarium

Michał Federowicz (IFiS PAN) – Powitanie uczestników

Joanna Stefańska, Anna Wieczorek (Think Tank Miasto) i Anna Petroff-Skiba (Przewodnicząca Rady Rodziców) – Cele działań partycypacyjnych czyli jak wspólne projektowanie zmienia relacje

Paweł Krajewski (Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 174 w Wesołej) i Dorota Sibińska (XYstudio- Pracownia Architektoniczna) – Przykład zrealizowanego wspólnego projektowania szkoły

Beata i Jacek Staniszewscy (Stowarzyszenie Dobra Edukacja) – Przykład niestandardowej adaptacji wnętrza

Panel dyskusyjny:

  • Marian Mahor – Burmistrz Dzielnicy Wesoła
  • Władysław Majewski – Biuro Edukacji w Warszawie
  • Ewa Radanowicz – Dyrektor Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu UGiM Goleniów

Dyskusja

Po link na Zooma prosimy zgłosić się na mail: publicrelations@ifispan.edu.pl

Następne seminarium, w czwartek 24.02.2022, będzie jeszcze jednym i podsumowującym serię spotkań poświęconych tematyce: Architektura w świetle potrzeb rozwoju człowieka i społeczności. Jego celem będzie wypracowanie propozycji nowego podejścia do inwestowania w organizację przestrzeni dla potrzeb wzajemnego uczenia się.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey