Apel Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN do uczestników debaty publicznej, wypowiadających się na temat osób LGBT

Jako Rada Naukowa instytutu powołanego do prowadzenia badań nad życiem społecznym i ideami, które to życie kształtują, w tym nad mechanizmami i konsekwencjami wykluczeń, stanowczo sprzeciwiamy się dehumanizacji osób LGBT, z jaką mamy do czynienia w tegorocznej kampanii prezydenckiej. Brutalizacja języka i mowa pogardy wykraczają poza akceptowalną formę debaty publicznej i nie mogą być usprawiedliwione żadnym doraźnym ani dalekosiężnym celem politycznym.

Retoryka nienawiści, poprzez zastraszenie, już teraz przynosi realne szkody osobom, w które jest wymierzona, oraz ich najbliższym. Stanowi wyraz lekceważenia podstaw etycznych, na jakich powinna wspierać się sfera publiczna, znieczula na niesprawiedliwość i przyczynia się do rozpadu więzi społecznych. Ubolewamy nad tym, że w toku walki politycznej wynaturza się pojęcia z dziedziny filozofii, takie jak ideologia, i wykorzystuje się je do forsowania stanowisk, które sprzyjają agresji i sieją niezgodę.

Wzywamy uczestników i uczestniczki debaty publicznej do tego, by natychmiast przestali igrać z losem osób LGBT oraz kształtem życia zbiorowego w naszym kraju. Wzywamy do zmiany języka debaty i do pracy na rzecz eliminacji uprzedzeń, a nie ich eskalacji.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey