Academic Program for Ukrainian Refugees

Drogie Koleżanki i Koledzy,

w obliczu wojny na Ukrainie i ewakuacji milionów obywatelek i obywateli Ukrainy do Polski, GSSR/Szkoła Nauk Społecznych, jako wyraz solidarności z ludnością Ukrainy, utworzyła Program Akademicki dla Uchodźców Ukraińskich (Academic Program for Ukrainian Refugees).

W ramach Programu planujemy przyjęcie 10 badaczy, którzy rozpoczęli studia doktoranckie  z filozofii, socjologii, politologii lub psychologii na uczelni w Ukrainie i którzy z powodu wojny byli zmuszeni ewakuować się z tego kraju. Począwszy od 28 marca do 30 września 2022 r., będziemy dzielić się wszystkimi zasobami akademickimi GSSR, aby nasi nowi koledzy mogli kontynuować badania, kontynuować edukację i zaplanować swoje kroki na następny rok akademicki.

Obecnie największym wyzwaniem stojącym przed Szkołą jest zebranie środków na 10 stypendiów na pokrycie kosztów pobytu uczestników Programu do końca września 2022 roku.

Dlatego potrzebujemy Waszej pomocy: prosimy o darowiznę na budowę funduszu stypendialnego dla Akademickiego Programu dla Uchodźców Ukraińskich. Naszym celem jest zapewnienie każdemu z 10 studentów miesięcznego stypendium w wysokości 4000 zł brutto do końca września 2022 roku.

Dzięki Waszemu wkładowi, uczestnicy Programu odzyskają kontrolę finansową nad swoim życiem, a jednocześnie odzyskają pewną dozę stabilności.

Wpłat z Polski można dokonywać na konto PKO Bank Polski:
Fundacja IFiS PAN, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Numer konta: 46 1020 1156 0000 7302 0059 7534
Z dopiskiem: Academic Program Ukraine

Z zagranicy:

Nazwa banku: PKO Bank Polski
Numer konta/IBAN: PL03 1020 4900 0000 8402 3414 6667
SWIFT: BPKOPLPW
Właściciel konta: Fundacja IFiS PAN
Adres: Nowy Świat 72, 00-330 Warsaw, Poland
Z dopiskiem: Academic Program Ukraine

Więcej informacji na temat Programu znajduje się na stronie gssr.edu.pl pod adresem: http://bityl.pl/Y8Ble

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do Pani Aleksandry Filipowicz, koordynatorki studiów doktoranckich (sns@gssr.edu.pl).

Dziękujemy za wsparcie.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey