Laboratoria kontestacji? O kształtowaniu się tożsamości zbiorowej wśród grup skrajnej prawicy – seminarium 19.12

Seminarium w Zakładzie Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury

W poniedziałek, 19 grudnia 2016r. o  godz. 12.30,

w Pałacu  Staszica, Nowy Świat 72, w sali 154 (I piętro).

Dr Grzegorz Piotrowski

            wygłosi referat pt.

Laboratoria kontestacji? O kształtowaniu się tożsamości zbiorowej wśród grup skrajnej prawicy

 

Abstrakt:

            Tematem wystąpienia jest analiza powiązań pomiędzy używanymi dyskursami a tworzeniem się zbiorowej tożsamości wewnątrz ruchu Autonomicznych Nacjonalistów. Posługując się teorią i metodologią zaczerpniętą z badań nad ruchami społecznymi, chcę przyjrzeć się następującym obszarom badawczym:

1) sieciom relacji wewnątrz poszczególnych grup i organizacji ruchu;

2) wzorcom interpretacyjnym świata zewnętrznego ruchu (ramom);

3) repertuarom protestu ruchu, rozumianego jako ‘laboratorium kontestacji’.

            Podstawą mojego wystąpienia jest projekt, który bazuje na teorii „radykalnej flanki” (Haines 2013). Zgodnie z jej założeniami najbardziej radykalne grupy kształtują kierunki działań politycznych, do których inne grupy odnoszą się i zagospodarowują je na różne sposoby. Rozważana w trakcie seminarium hipoteza brzmi więc: wraz ze wzrastającą mobilizacją skrajnej prawicy w Polsce oraz jej postępującą od roku 2001 instytucjonalizacją, szerszy ruch skrajnie prawicowy będzie wykorzystywał grupy w stosunku do niego „ekstremalne” do akcentowania swojego „umiarkowanego” charakteru.


Dr Grzegorz Piotrowski jest pracownikiem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku oraz post-dokiem w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Stopień doktora uzyskał w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim w 2011 roku. Od wielu lat zajmuje się problematyką społeczeństwa obywatelskiego oraz ruchów społecznych, w szczególności anarchistów, squattersów, obrońców środowiska. Wkrótce nakładem Peter Lang Publishing ukaże się jego książka o ruchu alterglobalistycznym w Europie Środkowej i Wschodniej.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey