22 Konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

Zapraszamy na 22 Konferencję Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, współorganizowaną z Wydziałem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem Warszawskim. Konferencja pt.: Relation in Phenomenology – Phenomenology in Relation. Intra- and Interdisciplinary Perspectives odbywa się w dn. 1-2.12.2023 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Udział w konferencji jest płatny (wg informacji poniżej). Studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. 

Informacje o Polskim Towarzystwie Fenomenologicznym: https://www.ptfen.org.pl/

Informacje o konferencji i rejestracja: https://www.ptfen.org.pl/konferencje 

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey