Gender i seksualność w polskiej nauce i praktyce społecznej – SEMINARIUM INTERDYSCYPLINARNE

Zespół psychoanalizy i badań nad kategorią gender w filozofii współczesnej
Organizatorzy: Prof. dr hab. Paweł Dybel, dr Marzena Adamiak, dr Magdalena Grabowska, dr Dorota Hall

Seminarium interdyscyplinarne „Gender i seksualność w polskiej nauce i praktyce społecznej” to cykl dyskusji, których celem jest podjęcie debaty na temat kondycji prowadzonych w Polsce badań nad kategorią „gender” i tematem seksualności.
Współczesne polskie badania w tym obszarze sięgają i czerpią z różnych tradycji intelektualnych i mają niejednokrotnie charakter interdyscyplinarny. Dlatego w ramach proponowanego cyklu swoją pracę przedstawiać będą naukowcy i naukowczynie reprezentujący rozmaite dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, takich jak: filozofia, socjologia, antropologia kulturowa, historia, krytyka literacka, historia sztuki, ekonomia i nauki polityczne, czy prowadzący badania na styku tych dyscyplin.
Proponowane seminarium ma charakter zaawansowany i jest skierowane przede wszystkim do pracowników naukowych, doktorantek/ doktorantów, oraz studentów/ studentek „gender studies”. Stanowić ma przestrzeń umożliwiającą wzajemne poznanie się badaczek i badaczy zajmujących się tematyką gender w Polsce. Ponadto, istotnym zamierzeniem jest zaproszenie do dyskusji osób reprezentujących rozmaite dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, niepodejmujących dotychczas w swoich badaniach problematyki płci kulturowej czy seksualności, a których wiedza i ekspertyza może pomóc w pogłębieniu prowadzonej w Polsce refleksji teoretycznej i praktycznej w tym obszarze.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey