Zmiana społeczna, pandemia, kryzys. Konteksty empiryczne i teoretyczne | Pod redakcją Katarzyny Andrejuk, Izabeli Grabowskiej, Marty Olcoń-Kubickiej, Iwony Taranowicz

Description

Pandemiczna rzeczywistość społeczna szybko stała się tematem licznych projektów badawczych, których autorzy i autorki analizowali zróżnicowane wymiary rzeczywistości społecznej, przyglądali się różnym grupom społecznym i ich strategiom radzenia sobie w nowej sytuacji, diagnozowali emocje i odczucia jednostek oraz wpływ pandemii na rozmaite dziedziny życia społecznego. W pełni zgadzam się więc z Redaktorkami, które we wstępie podkreślają znaczenie pandemii oraz doceniam aktualność i wielowątkowość zawartych w książce tekstów, które są poświęcone temu zjawisku. Dzięki zaprezentowanym w publikacji analizom dotyczącym pandemii (np. jej wpływu na praktyki konsumpcyjne, na pracę i emocje psychoterapeutów czy na sytuację migrantów) uzupełniono powstające kompendium wiedzy na temat rzeczywistości pandemicznej.

(z recenzji Małgorzaty Sikorskiej)

Globalna obecność choroby zakaźnej podważyła wiarę w efektywność istniejących instytucji, obnażyła ludzką bezradność wobec zjawisk naturalnych, zmusiła do redefiniowania podstaw solidarności społecznej, łańcuchów wsparcia i zasad społecznej redystrybucji dóbr. Dla socjologów umownego młodego i średniego pokolenia pandemia i jej społeczne konsekwencje mogą stać się tym samym, czym dla badaczy społecznych aktywnych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku była polska transformacja ustrojowa: zasadniczym i fundamentalnym punktem odniesienia, ukierunkowującym na wiele lat badania oraz orientacje teoretyczne. (…) Nie lekceważymy przeobrażeń o fundamentalnym charakterze, które rozpoczęły się przed marcem 2020 roku. Ważne zjawiska – poprzedzające pandemię, a obecnie dziejące się równolegle lub w interakcji z pandemią – zachodzą w obszarach migracji i zróżnicowania kulturowego, przemian międzypokoleniowych, percepcji płci kulturowej i ról społecznych kobiet.

(ze Wstępu)

Print Friendly, PDF & Email

Additional information

Autor/Redaktor

ISBN

Kategoria

Liczba stron