Swojskość i obcość w zmieniającej się Polsce | Dariusz Wojakowski

31,50 z VAT

SKU: ISBN 978-83-7388-157-0 Categories: , Tags: , ,

Description

Znaczenie swojskości i obecności dla zrozumienia sytuacji polskiego społeczeństwa dostrzegam jako poruszenie dwóch problemów. Po pierwsze, w naukach społecznych – szczególnie zaś w antropologii – kategorie te uważane są za konstytuujące zasady społecznej organizacji. (…).
Bez przesady można stwierdzić, że poprzez koncepcję swojskości i obcości jednostki uspołeczniają siebie i otaczającą je rzeczywistość. (…) Po drugie (…) uważam, że sposoby rozumienia kategorii swojskości i obcości są istotną wskazówką, czy owe wszystkie, oczywiste i zewnętrzne czynniki zmiany społecznej, jakiej doświadczyła i doświadcza Polska, dokonały rzeczywistego przekształcenia posiadanych przez jej mieszkańców obrazów społecznego świata. Nie zamierzam przy tym do uzyskania odpowiedzi ostatecznych i definitywnych. (…) Celem pracy jest raczej ukazanie istotności związku między tym wszystkim, co dzieje się dziś w świecie, Europie, Polsce i w pewnych jej miejscach, a sposobami postrzegania i interpretowania społecznej rzeczywistości.

Print Friendly, PDF & Email

Additional information

ISBN

Autor

Dariusz Wojakowski

Rok wydania

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język