Oikonomia. Królestwo i chwała | Giorgio Agamben

52,50 z VAT

Description

U podstaw tego studium leży próba zrekonstruowania genealogii paradygmatu, który, choć jako taki rzadko był problematyzowany poza sferą teologii, wywarł przemożny wpływ na rozwój i uformowanie się w skali globalnej zachodniego społeczeństwa. Jedna z przedstawionych tu tez głosi, że z chrześcijańskiej teologii wywodzą się dwa szeroko rozumiane paradygmaty polityczne, względem siebie antynomiczne i jednocześnie funkcjonalnie powiązane: teologia polityczna, która transcendencję władzy suwerennej funduje w jedynym Bogu, oraz teologia ekonomiczna, która transcendencję zastępuje ideą ekonomii (oikonomía), rozumianej jako porządek immanentny – domowy, a nie polityczny w ścisłym sensie – zarówno życia bożego, jak i ludzkiego. Z pierwszego paradygmatu wyrasta filozofia polityczna i nowoczesna teoria suwerenności, z drugiego zaś – nowoczesna biopolityka aż po obecny triumf ekonomii i rządzenia wszystkimi pozostałymi aspektami życia społecznego.

(fragment książki)

Print Friendly, PDF & Email

Additional information

Część

Homo sacer II, 4

Przekład

Piotr Laskowski, Sebastian Matuszewski, Piotr Michalik

Redaktor naukowy

Mikołaj Ratajczak

Rok wydania

ISBN

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język