Niedokończony spór o antropologię filozoficzną (Heidegger-Plessner). Studium historyczno-analityczne| ks. Jarosław Jagiełło

31,50 z VAT

Out of stock

Description

[…] Rozprawa jest rozwinięciem oryginalnego projektu badawczego, doniosłego nie tylko ze względów czysto teoretycznych, którego realizacja wypełnia pewną lukę w piśmiennictwie filozoficznym. […] Autor nadał rozprawie przejrzystą strukturę, pozwalającą utrzymać główną linię wywodów, mimo ogromnego materiału […] tezy i wnioski, jakie formułuje, są znakomicie udokumentowane. […] przedstawienie poglądów Heideggera i Plessnera daleko wybiega poza prostą rekonstrukcję i przeważnie jest także pogłębioną interpretacją, świadczącą o oryginalnym wkładzie Autora w dziedzinę szeroko rozumianej antropologii filozoficznej.

(z recenzji prof. Adama Węgrzeckiego)

Print Friendly, PDF & Email

Additional information

ISBN

Autor/Redaktor
Rok wydania

Kategoria

Seria

Studia z Filozofii Systematycznej

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język