Import kontaktów w poczcie (webmail)

Kontakty można zaimportować do poczty w formacie cvs oraz .

  1. Proszę zalogować się do poczty
  2. Z prawej strony w górnym menu proszę kliknąć na “Książka adresowa”

3. Następnie kliknąć na “Importuj”

ka-2-2

4. W celu wskazania pliku zawierającego wyeksportowane kontakty, należy kliknąć na polu “Przeglądaj”

ka-3-2

5. Wskazać zapisany w komputerze plik zawierający kontakty. Wybór proszę zatwierdzić klikając na “Otwórz”

ka-4-2

6. Przed zakończeniem importu można opcjonalnie:

ka-5-2

Wybrać książkę adresową, do której zostaną dodane importowane adresy:

ka-6-2

Jak również grupę, do której zostaną dodane

ka-7-2

Operację importu kontaktów należy zakończyć klikając na przycisku “Importuj”

ka-8-2

Dodane kontakty pojawią się w wybranej książce adresowej

ka-9-2

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey