Zróżnicowanie regionalne Polski. Śląski kontrapunkt

Serdecznie zapraszam na seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury z cyklu “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny”, które odbędzie się w poniedziałek, 25 maja 2015r. o godz. 15.00, w sali 154 w Pałacu Staszica, Nowy Swiat 72. Prof. dr hab. Marek S. Szczepański (UŚ) i Dr hab.prof. UO. Anna Śliz (UO) wygłoszą referat pt. „Zróżnicowanie regionalne Polski. Śląski kontrapunkt empiryczny”

Zapraszam
Joanna Kurczewska

Abstrakt: Polska od tysiącleci przechodziła różne podziały od dzielnicowego (1138) do reformy administracyjnej z roku 1999. Dzisiaj od czasu do czasu odzywają się głosy sugerujące potrzebę modyfikacji wspomnianej reformy, ale współczesna Polska to wciąż 16 województw lub regionów. To właśnie te regiony przyjęliśmy jako podmiot socjologicznej analizy w rozmaitych kontekstach: ekonomicznym, kulturowym, społecznym i politycznym transformującej się Rzeczypospolitej. Chcemy pokazać, że polskie regionalny różnią się pod względem poziomu rozwoju i tworzą swoisty obraz: WieloPolskę. Dla zobrazowania zaproponowanego przez nas zróżnicowania regionalnego przyjęliśmy kilka wskaźników m.in. udział regionów w PKB Polski, wysokość wskaźnika LHDI czy regionalną stopę bezrobocia.

Ważnym aspektem analizy jest pokazanie miejsca polskich regionów w kontekście Unii Europejskiej. Na przyjętej przez nas regionalnej mapie Polski szczególne miejsce przypisujemy regionowi Górnego Śląska zarówno w kontekście jego historycznych losów, jak i współczesności.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey