Konfiguracja klienta poczty w MAC OS X

Szanowni Państwo,
Poniższa instrukcja jest skierowana do osób pracujących na systemach MAC OSX od wersji 10.6 w górę (Apple) i chcą zmienić ustawienia swojego programu pocztowego Mail lub dodać do niego nowe konto pocztowe.

Instrukcja na stronie Apple : http://support.apple.com/kb/HT204093?viewlocale=pl_PL


1) klikamy na ikonę preferencji systemowych – najczęściej znajduje się ona w docu :

1

2) na ekranie preferencji wybieramy konta internetowe.

2

3) po lewej stronie okna klikamy na konto pocztowe, które chcemy zmienić – w naszym przypadku xxx@ifispan.waw.pl. Jeśli dodajemy nowe konto – to wybieramy z listy po prawej stronie naszego dostawcę lub, jeśli nie ma go na liście to ostatnią opcją jest – dodaj inne konto. Wybieramy pierwszą opcję – dodaj konto Mail. Po kliknięciu “Utwórz” wpisujemy pełną nazwę konta (dla nas), adres e-mail i hasło. Program dokona próby połączenia z naszym serwerem pocztowym. Jeśli mu się uda ustawi parametry automatycznie, jeśli nie to będziemy musieli skonfigurować podstawowe ustawienia samemu. Należy wypełnić pola, które program będzie nam wyświetlał. Na końcu doda konto do okna po lewej stronie. Klikamy na nie i sprawdzamy ustawienia :

3

4) Przechodzimy do opcji Zaawansowane u dołu okna. W przypadku konta IFIS ustawienia    powinny być takie, jak na obrazku poniżej :

4

Wpisujemy odpowiednie wartości w pola – tak jak na obrazku powyżej.
Zatwierdzamy przyciskiem OK.

Następnie klikamy na ikonę poczty – otwieramy program pocztowy z doca (ikona znaczka pocztowego). Z górnego menu klikamy na Mail a następnie na Preferencje :

5
5) po wybraniu Preferencji :

6

Na górnym pasku zaznaczamy opcję konta, a z lewego menu wybieramy nasze konto pocztowe IFIS.
Wypełniamy pola tak, jak na obrazku powyżej – zamieniając oczywiście pole adres użytkownik i adres email – swoim adresem emailowym. Hasło pozostaje bez zmian – Państwa obecne hasło do poczty. Jeśli dodaliśmy nowe konto pocztowe to sprawdzamy ponownie poprawność ustawień. Teraz możemy również zmodyfikować opcje, jeśli popełniliśmy błąd w konfiguracji.
W polu opis możemy wpisać dowolną frazę opisującą nasze konto pocztowe.
Serwer poczty przychodzącej nie jest dostępny do edycji, gdyż ustawiliśmy go w poprzednich krokach konfiguracji.
Teraz skonfigurujmy dokładnie dane serwera poczty wychodzącej SMTP. W tym celu rozwijamy listę „Serwer poczty wychodzącej SMTP”

7

Z rozwiniętej listy wybieramy ostatnią pozycję – „Edycja listy serwerów SMTP”

8

U góry wybieramy nazwę serwera, który chcemy konfigurować lub wciskamy przycisk „+” jeśli chcemy dodać nowy.
Uzupełniamy pole Opis – dowolna, własna nazwa służąca nam do identyfikacji naszego serwera.
Nazwa serwera – wpisujemy „poczta.adminpan.waw.pl” w przypadku IFISu.
Certyfikat TLS – wskazujemy taki, jaki jest dostępny w naszym systemie.

Zakładka Zaawansowane :

9

Ustawiamy pola tak, jak na obrazku.
W polu użytkownik podajemy swój adres mailowy. Jeśli w polu port mamy wartość 25, to zmieniamy ją na 587 SSL lub 465 SSL. Port 25 jest blokowany przez większość dostarczycieli Internetu w Polsce.
Na koniec zatwierdzamy przyciskiem OK.

Wracamy do zakładki Dane konta.
Jeszcze zakładka zaawansowane :

10

Ustawiamy jak na obrazku lub zostawiamy domyśle wartości.
W ostatnim kroku, po zatwierdzeniu zmian, przeładowujemy program pocztowy.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey