Pożegnanie prof. Ireny Reszke

Irena Reszke 14 V. 1929 – 11 IV. 2022

Kariera naukowa profesor Ireny Reszke przebiegała w całości w IFiS PAN: od asystentury (1969) do profesury (1995). Przez wszystkie trzydzieści lat swej pracy badawczej Profesor wierna była problematyce struktury społecznej. Interesowały ją zwłaszcza uwarunkowania ruchliwości społecznej, wielorakie konsekwencje nierówności płci i specyfika usytuowania kobiet w społeczeństwie oraz kształtowanie się stereotypów w kontekście bezrobocia. Podejmowane zagadnienia definiowała z wielkim wyczuciem ich społecznej wagi. Lokowała je zawsze w inspirujących ramach teoretycznych, zachowując na poziome operacyjnym wysokie standardy metodologiczne.

Począwszy od pracy doktorskiej opublikowanej w 1972 roku (Społeczne uwarunkowania wyboru szkoły zawodowej i odpływu uczniów ze szkół),kolejne etapy jej konsekwentnie i w sposób nowatorski prowadzonej pracy badawczej wieńczone były znaczącymi publikacjami książkowymi: Prestiż społeczny a płeć (1984, także w przekładzie angielskim); Kobieta w kulturze i społeczeństwie (1990); Nierówności płci w teoriach (1991); Stereotypy bezrobotnych i opinie o bezrobociu w Polsce (1995). Większość wymienionych prac powstawała w środowisku naukowym Zakładu Socjologii Pracy IFiS PAN.

Irena Reszke była wieloletnią członkinią Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Aktywnie uczestniczyła w Ogólnopolskich Zjazdach Towarzystwa, prezentując na forum zjazdowym istotne rezultaty prowadzonych badań. Była życzliwym, aczkolwiek surowym krytykiem pracy kolegów, charakteryzowała ją prawość postępowania i niezależność myślenia nie tylko w pracy naukowej.

dr hab. Krystyna Janicka, prof. IFiS PAN

Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey