Poszukujemy Kierowniczki/Kierownika Wydawnictwa IFiS PAN

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Kierowniczki/Kierownika Wydawnictwa IFiS PAN

Liczba wolnych etatów: 1
Zatrudnienie: umowa o pracę w pełnym wymiarze, pierwsza umowa na okres próbny – 3 miesiące, a następnie umowa na czas określony (2 lata) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
Przewidywany początek zatrudnienia: grudzień 2023 r. – styczeń 2024 r.
Wysokość wynagrodzenia brutto: wynagrodzenie zasadnicze 5.000 zł brutto (plus dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, ew. zadaniowy/motywacyjny).

Treść ogłoszenia

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 5 listopada 2023 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl
Konkurs jest dwuetapowy: po analizie dokumentów wybrane kandydatki/kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę z komisją konkursową.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się: między 8 a 15 listopada 2023 r. (osobiście lub via Zoom)


Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey