Konkurs na stanowisko pracownika naukowego – profesora w dyscyplinie filozofii, specjalność: filozofia nauki

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego – profesora
w dyscyplinie filozofii, specjalność: filozofia nauki

Liczba wolnych etatów: 1
Zatrudnienie: umowa o pracę w wymiarze 1/3 etatu: od 1 I 2023 do 31 IX 2025 r. z możliwością przedłużenia
Wynagrodzenie zasadnicze: 2137,00 zł brutto
Przewidywany początek zatrudnienia: 01 stycznia 2023 r.

Profil badacza wg wytycznych UE: R1/ R2/ R3/ R4
Treść ogłoszenia

Pytania dotyczące stanowiska proszę kierować na adres: konkurs@ifispan.edu.pl

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 9 grudnia 2022 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl z dopiskiem „profesor- filozofia nauki”

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie 12-21 grudnia (osobiście lub via Zoom).

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa dokona selekcji formalnej, a także wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Jedynie najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 21 grudnia 2022 r.

Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o zatrudnieniu prof. dr hab. Małgorzaty Czarnockiej.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey