Konkurs na stanowisko: pracownika naukowego – adiunkta w dyscyplinie nauki socjologiczne

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko: pracownika naukowego – adiunkta w dyscyplinie nauki socjologiczne, w Zespole Obliczeniowych Nauk Społecznych

Liczba wolnych etatów: 1
Zatrudnienie: umowa o pracę w pełnym wymiarze
Wynagrodzenie zasadnicze: 5 263, 00 zł brutto
Przewidywany początek zatrudnienia: 1 października 2023 r.
Profil badacza wg wytycznych UE: R2

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 28 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl
W zgłoszeniu prosimy zawrzeć klauzule dołączone do ogłoszenia i złożyć podpis pod każdą z nich.

Treść ogłoszenia
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się: między 4 a 8 września 2023 r. (osobiście lub via Zoom).

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 8 września 2023 r.


Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey