Konkurs na stanowisko: pracownika naukowego – adiunkta w dyscyplinie Filozofia,w Grupie Badawczej ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA I FILOZOFIA SPOŁECZNA

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko: pracownika naukowego – adiunkta w dyscyplinie Filozofia,
w Grupie Badawczej ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA I FILOZOFIA SPOŁECZNA

Liczba wolnych etatów: 1
Zatrudnienie: umowa o pracę w pełnym wymiarze, okresowa (1 rok)
Wynagrodzenie zasadnicze: 5 263, 30 zł brutto
Przewidywany początek zatrudnienia: 1 grudnia 2023 r.
Profil badacza wg wytycznych UE: R2

Treść ogłoszenia

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30 października 2023 r. do godz. 15.00 w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl z dopiskiem w tytule: „Adiunkt- filozofia”.
W zgłoszeniu prosimy zawrzeć klauzule dołączone do ogłoszenia i złożyć podpis pod każdą z nich.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się: 31 października 2023 r. (osobiście lub via Zoom)

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey