Konkurs na stanowisko: pracownik naukowy – asystent w projekcie From East to West, and Back Again: Student Travel and Transcultural Knowledge Production in Renaissance Europe (c. 1470- c. 1620)

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza
konkurs na stanowisko: pracownik naukowy – asystent w projekcie From East to West, and Back Again: Student Travel and Transcultural Knowledge Production in Renaissance Europe (c. 1470- c. 1620)

Kierowniczka: dr hab. Valentina Lepri, prof. IFiS PAN

Liczba wolnych etatów: 1
Zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony – 24 miesiące (okres 2 lat) w wymiarze pełnego etatu (możliwość zatrudnienia w formie umowy cywilnoprawnej)
Wynagrodzenie zasadnicze: 5000 PLN miesięcznie brutto/mies. (jest to kwota tzw. „brutto pracodawcy”)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 1 września 2023 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl (w kopii do knowstudents@ifispan.edu.pl) z dopiskiem w tytule „Research assistant within the ERC Consolidator Grant KnowStudents”.
Dodatkowych informacji udziela: prof. IFiS PAN Valentina Lepri:
valentina.lepri@ifispan.edu.pl

Treść ogłoszenia

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu.

Rozmowy kwalifikacyjne są przewidziane w terminie: 11 września 2023 r. jako telekonferencja.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 27 września 2023 r.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey