Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie Automatyzacja polityk społecznych – infrastruktury algorytmiczne na rzecz dobrobytu w Europie

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko post-doc w projekcie Automatyzacja polityk społecznych – infrastruktury algorytmiczne na rzecz dobrobytu w Europie

w ramach projektu
CHANSE Call 2021 nr 2021/03/Y/HS5/00263

Kierowniczka: dr Karolina Sztandar-Sztanderska

Możliwość rozpoczęcia pracy: marzec 2023

Warunki zatrudnienia:
● umowa o pracę na pełen etat na czas określony do 27.10.2025
● wynagrodzenie w wysokości: 10 000 zł (kwota brutto brutto, obejmująca wszystkie koszty ponoszone przez pracodawcę) ,
● w okresie pobierania tego wynagrodzenia osoba zatrudniona na stanowisku post-doc nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
● w okresie pobierania tego wynagrodzenia osoba zatrudniona na stanowisku post-doc nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Treść ogłoszenia

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 8 lutego 2023 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl (kopia: karolina.sztanderska@ifispan.edu.pl) z dopiskiem w tytule: „Post-doc AUTO-WELF”.

Dodatkowych informacji udziela: dr Karolina Sztandar-Sztanderska: karolina.sztanderska@ifispan.edu.pl

Konkurs będzie przebiegał w 2 etapach. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów/ek na podstawie złożonych dokumentów. Najwyżej ocenione osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu. W przypadku małej liczby kandydatów/tek spełniających kryteria konkursu, rezerwuje się prawo przedłużenia terminu składania dokumentów i przesunięcie terminu rozmów kwalifikacyjnych. W przypadku rezygnacji wyłonionego/ej kandydata/tki, rezerwuje się prawo wskazania kolejnej osoby z listy rankingowej.

Rozmowy kwalifikacyjne są przewidziane w terminie: 27-28 luty 2023 r.
w siedzibie Instytutu lub jako telekonferencja.
Rozmowy w pełni lub częściowo będą prowadzone po angielsku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 31 marca 2023 r.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey