Konkurs na stanowisko: doktorant-stypendysta w projekcie

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko: doktorant-stypendysta w projekcie pt. Fenomen maranizmu. Żydowska ‘tradycja ukryta’ i nowoczesność kierowanym przez dr. hab. Agatę Bielik-Michalską, prof. IFiS PAN. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, w ramach konkursu „OPUS 13”

 Stypendium doktoranckie na okres 36 miesięcy.

Przewiduje się rozdysponowanie jednego stypendium.

Osoba na stanowisku doktorant-stypendysta będzie odpowiedzialna za uczestnictwo w badaniach, w tym przegląd literatury i opracowywanie artykułów naukowych w języku polskim i angielskim. W szczególności oczekiwane jest przygotowanie publikacji książkowej przedłożonej w liczącym się wydawnictwie polskim oraz artykułu wydrukowanego w międzynarodowym czasopiśmie naukowym.

Kandydaci powinni przedstawić związek przygotowywanej rozprawy doktorskiej z tematyką projektu, pokazujący ich kompetencję w teorii literatury, nowoczesnej historii literatury polskiej i światowej, a także judaistyki, ze szczególnym uwzględnieniem literatury polsko-żydowskiej.

Szczegóły: Ogłoszenie_stypendium konkurs_doktorant_stypendysta

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey