Konkurs na stanowisko asystent naukowy/announces a competition for the position of academic assistant

w projekcie/ in the project “DELIVERING INFRASTRUCTURE for NEXT GENERATION EU (Infra4NextGen)”


Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza
konkurs na stanowisko asystent naukowy w projekcie „DELIVERING INFRASTRUCTURE for NEXT GENERATION EU (Infra4NextGen)”

Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon Europe
Kierownik projektu: dr Michał Kotnarowski

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 25/40
Warunki zatrudnienia:
umowa o pracę na czas określony, łącznie na 16 miesięcy,
wynagrodzenie w wysokości: 13 000 zł (kwota obejmująca wszystkie koszty ponoszone przez pracodawcę, tzw. brutto brutto)
Możliwość rozpoczęcia pracy: od 1 czerwca 2024 r.

Treść ogłoszenia
Announces
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 20 maja 2024 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl(kopia: kotnarowski@ifispan.edu.pl) z dopiskiem w tytule: „Asystent CRONOS
Please send applications by May 20 2024 electronically to: konkurs@ifispan.edu.pl (copy: kotnarowski@ifispan.edu.pl) with a note in the title: ‘Asystent CRONOS’.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey