Wyniki naboru na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie pt. “Fenomen maranizmu. Żydowska ‘tradycja ukryta’ i nowoczesność”

Komisja Konkursowa IFiS PAN ds. stypendiów doktoranckich w ramach projektu Fenomen maranizmu: żydowska „tradycja ukryta” i nowoczesność zgłosiła do stypendium mgra Piotra Sadzika, który uzyskał najwyższą ocenę na liście rankingowej.

Sprawozdanie z przebiegu konkursu: Komisja Konkursowa 

Lista_Rankingowa

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey