Seminarium z cyklu Pragmatyka, pragmatyzm, performatyka

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu Pragmatyka, pragmatyzm, performatyka, które odbędzie się 5 października br. (czwartek) o godzinie 11:30, w sali 154.

Na najbliższym spotkaniu będziemy dyskutować o pragmatyce transcendentalnej Karla-Ottona Apla, w szczególności będziemy omawiać tezy rozpatrywane w jego książce “Transformation der Philosophie”, wydanej w roku 1973 (wersja anglojęzyczna “Towards a Transformation of Philosophy” ukazała się w roku 1980).

Anna Michalska (Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki IFiS PAN)
Maria Gołębiewska (Zespół Filozofii Kultury IFiS PAN)

Pragmatyka

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey