Seminarium z cyklu: “Myśl antyku dziś” 24.05.2018

Serdecznie zapraszamy 24 maja 2018 o godz. 16:00 do sali 154 w Pałacu Staszica na kolejne seminarium, na którym dr Szymon Modzelewski wygłosi referat pt. „Sakiewka starożytnych filozofów”.

Od Prelegenta

Studiując myśl i dzieła starożytnych greckich filozofów i pisarzy, nieczęsto badamy warunki, w jakich przyszło im działać. Tymczasem na ich myśl, działalność i wybory życiowe miały ogromny wpływ starożytne realia ekonomiczne i konstelacje polityczne, które warto poznać. Aby zrozumieć, skąd brały się pomysły, trzeba także spróbować odpowiedzieć na pytanie, skąd brały się pieniądze. Działalność filozofów i literatów musi być osadzona w szerokim kontekście rozwoju greckiej gospodarki, począwszy od okresu archaicznego, a skończywszy na okresie hellenistycznym. Myśliciele prowadzili działalność gospodarczą i angażowali się w politykę. Dzięki zrozumieniu kontekstu ich działalności mogą się stać dla nas bardziej wyrazistymi, realnymi postaciami.

O Prelegencie

W latach 2005-2010 studiował w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, które zwieńczył pracą magisterską pt. „Między obrazem a retoryką. Medaliony z okresu dynastii Konstantynów jako medium propagandowe”.

Studia doktoranckie odbył w ramach studium Wydziału Historycznego UW, które w marcu 2016 roku zakończył obroną pracy doktorskiej pt. „Noryckie zagłębie metalurgii żelaza”.

W czasie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich uczestniczył w badaniach archeologicznych w Polsce i w innych krajach (Bułgaria, Ukraina, Liban), prowadzonych przez IA UW. Uczestniczył także w licznych badaniach komercyjnych pracując w firmie Pracownia Archeologii Terenowej. Był wiceprezesem Koła Naukowego Archeologii Wojny Okresu Rzymskiego. Prowadził zajęcia dla studentów z archeologii śródziemnomorskiej.

Autor artykułów popularnonaukowych (m.in. w „Mówią Wieki”) i publicysta.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey