Seminarium jedzeniowe, 17 grudnia o godz. 14:30, sala 164, Pałac Staszica

Po przerwie, serdecznie zapraszamy na kolejne – i ostatnie w tym roku – seminarium jedzeniowe, które odbędzie się w czwartek,  17 grudnia, sala 164, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72.

Seminarium organizowane jest przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Mgr Magdalena Zatorska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej wystąpi z prezentacją na podstawie badań w Lelowie (pow. częstochowski, woj. śląskie) pt.

„Ciulim, czulent, gęsie pipki. Jedzenie jako dziedzictwo, dziedzictwo jako towar”

Komentarz wygłosi:

dr Ewa Klekot

Magdalena Zatorska – doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, absolwentka etnologii i filozofii. Prowadzi badania na temat wpływu pielgrzymek chasydzkich na społeczności lokalne w Polsce i na Ukrainie. Zainteresowania naukowe: relacje chrześcijańsko-żydowskie, relacje polsko-żydowskie i ukraińsko-żydowskie, prawosławie, etyka w badaniach antropologicznych.

Ewa Klekot – Antropolożka sztuki, tłumaczka, absolwentka archeologii i etnografii na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk o sztuce. Interesuje się zwłaszcza takimi elementami, które prowokują ludzi do podejmowania konkretnych działań takich jak: kolekcjonowanie przedmiotów, ich „niestandardowe” użytkowanie, oddawanie im czci, przywiązanie do nich, emocjonalne reagowanie na kontakt z nimi i powody, dla których kontakt ten bywa tak bardzo ważny. Prowadziła badania nad kiczem i współczesną sztuką dewocyjną, sztuką ludową, a także społecznym konstruowaniem zabytków oraz muzeum jako przestrzenią praktyk społecznych.

Więcej informacji o naszym seminarium znaleźć można na stronie:

http://www.etnologia.uw.edu.pl/seminaria-jedzeniowe

oraz na Facebooku:

https://www.facebook.com/groups/116744411848489/?ref=bookmarks

Zapraszamy,

dr Renata Hryciuk (IEiAK UW)

dr Justyna Straczuk (IFIS PAN)

mgr Zofia Boni (SOAS University of London)

mgr Joanna Mroczkowska (Artes Liberales UW)

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey