Seminarium II RZECZPOSPOLITA W PAMIĘCI WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO-26.11.2018

Serdecznie zapraszamy na  seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury z cyklu Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny, które odbędzie się  w  poniedziałek 26 listopada 2018 r., o godz. 15.00, w Pałacu  Staszica, Nowy Świat 72, w sali 154.

Prof. dr hab. Piotr T. Kwiatkowski (Uniwersytet SWPS) wygłosi referat pt.

II RZECZPOSPOLITA W PAMIĘCI

WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO

Podstawą prezentacji są wyniki wybranych badań dotyczących pamiętania okresu II RP. Omówione zostaną: miejsce II RP w polskim kanonie historycznym, funkcjonowanie „czasów przedwojennych” w pamięci komunikacyjnej oraz wyobrażenia dotyczące dwudziestolecia międzywojennego funkcjonujące w polskim społeczeństwie. Dane przedstawione będą w perspektywie porównawczej, tak aby możliwe było sformułowanie hipotez dotyczących zmian, jakie zaszły w pamięci zbiorowej w ciągu minionych trzech dekad.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey