Seminarium: Edukacja i społeczeństwo

Zespół Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

zaprasza na seminarium

Edukacja i społeczeństwo

Edukacja dostępna dla wszystkich i włączająca ludzi w różnym wieku jest podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego oraz funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. System edukacji odzwierciedla z jednej strony kondycję państwa, z drugiej przemiany zachodzących w samym społeczeństwie. W kształtowaniu szeroko rozumianego systemu potrzebna jest długofalowa perspektywa, w której edukacja opiera się na uzgodnionych wartościach i uwzględnia zbadane fakty. Potrzebne są zarówno podstawy teoretyczne jak i nowe formy działania, co do których będzie miał szansę zaistnieć choćby minimalny konsens społeczny, niezbędny dla zapewnienia dobrej edukacji.

Nowy cykl seminaryjny jest przestrzenią debaty teoretyków i praktyków, identyfikujących
i nazywających wyzwania stojące przed edukacją i szukających nowych rozwiązań. Na seminariach będą omawiane empiryczne i teoretyczne prace traktujące o współczesnych problemach edukacyjnych. Zależy nam na pogłębionej refleksji, prowadzonej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i różnych doświadczeń działań praktycznych. Chcielibyśmy, by na seminarium znalazło się miejsce zarówno dla szczegółowych zagadnień, np. osiągania konkretnych celów edukacyjnych, jak
i szerokiego powiązania edukacji z formami działania państwa i przemianami społecznymi.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek, 10 grudnia 2020 r. w godz. 14:00-16:00.

Seminarium otwierające nowy cykl poświęcone jest dyskusji wokół raportu „Poza horyzont: kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce”, wydanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorzy raportu stawiają pytanie o potrzebne przemiany szeroko rozumianego systemu edukacji w perspektywie 20-30 lat.

Serdecznie zapraszamy

Michał Federowicz, Artur Pokropek, Michał Sitek

Program seminarium

Michał Federowicz, (IFiS PAN) – Powitanie uczestników

Andrzej Rychard, (p.o. dyrektora IFiS PAN) – Otwarcie seminarium „Edukacja i społeczeństwo”

Wprowadzenie do wybranych aspektów raportu:

  • Jerzy Hausner, inicjator, współautor i redaktor raportu „Poza horyzont: kurs na edukację” (UEK)    – Aksjologiczne podstawy systemu kształtowania kompetencji, reinstytucjonalizacja edukacji
  • Krystyna Dynowska-Chmielewska, współautorka raportu (MCDN) – Znaczenie relacji w uczeniu się

Panel dyskusyjny:

  • Jolanta Choińska-Mika (UW),
  • Ewa Radanowicz (Szkoła podstawowa, Radowo Małe),
  • Tomasz Szkudlarek (UG),
  • Andrzej Rychard (IFiS),
  • Agata Bielik-Robson (IFiS).

Dyskusja – moderator Michał Federowicz

Żeby otrzymać link do Zooma, trzeba napisać na mail: publicrelations@ifispan.edu.pl

Link do raportu: https://www.cen.gda.pl/download/2020-10/4229.pdf

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey