Wojciech StarzyńskiInformacje

Imię i nazwisko

Wojciech Starzyński

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Stanowisko

adiunkt

E-mail

wstarzyn@ifispan.edu.pl

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Obszary zainteresowań naukowych

Historia francuskiej filozofii nowożytnej i współczesnej, fenomenologia, tradycja kartezjanizmu

Skrócony biogram

DR WOJCIECH STARZYŃSKI – specjalizuje się w historii francuskiej filozofii nowożytnej i współczesnej. Autor licznych publikacji poświęconych tradycji kartezjanizmu w filozofii nowożytnej i współczesnej oraz fenomenologii – szczególnie francuskiej. Tłumacz rozpraw naukowych. Koordynator i kierownik międzynarodowych projektów badawczych: „Polski kartezjanizm – historia i perspektywy współczesne” (projekt badawczy NPRH); « Affective Subjectivity in Michel Henry’s Thought » (projekt badawczy PAN-FNRS wspólnie z Université Catholique de Louvain-la-neuve, Archives Michel Henry, koordynatorzy : Jean Leclercq, Wojciech Starzyński); « The Relevance of Subjectivity. Questions of the Phenomenological Approach to the Topics of Humanity » (projekt badawczy PAN-CAV wspólnie z Instytutem Filozofii Czeskiej Akademii Nauk, koordynatorzy: Karel Novotny, Wojciech Starzyński); « The Relevance of Subjectivity. Questions of the Phenomenological Approach to the Topics of Humanity » (projekt badawczy PAN-SAV wspólnie z Instytutem Filozofii Słowackiej Akademii Nauk, koordynatorzy: Robert Karul, Wojciech Starzyński). Członek zespołu redakcyjnego „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey