Włodzimierz ŁugowskiInformacje

Imię i nazwisko

Włodzimierz Ługowski

Stopnie i tytuły naukowe

prof. dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

Funkcja w IFiS PAN

Kierownik Zespołu Filozofii Przyrody

E-mail

wlugowsk@ifispan.edu.pl

Pokój

105

Skrócony biogram

Główne zainteresowania i przedmiot badań: filozofia nauk przyrodniczych

Dorobek popularyzatorski

* Największy happening wszechczasów, rozmowę przeprowadził Maciej Kuczyński, „Rzeczpospolita“ 1998, nr 38.
* „Przeklęte problemy powstawania życia” (czyli teorie biogenezy z perspektywy filozoficznej), rozmowę przeprowadziła Justyha Hofman-Wiśniewska, „Sprawy Nauki” 2005, nr 8-9, s. 24-25.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey