Paweł SztabińskiInformacje

Imię i nazwisko

Paweł Sztabiński

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

Funkcja w IFiS PAN

Z-ca Dyrektora ds. Socjologii

E-mail

psztabin@ifispan.edu.pl

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zespół badawczy

Zespół Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey