Krystian BoguckiInformacje

Imię i nazwisko

Krystian Bogucki

Stopnie i tytuły naukowe

mgr

E-mail

krystian.bogucki@ifispan.edu.pl

Pokój

231

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Logiki i Kognitywistyki

Obszary zainteresowań naukowych

Studia doktoranckie z filozofii (październik 2016 – czerwiec 2022), Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski.

Studia magisterskie z filozofii (2014 – 2016), Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski.

Wykształcenie

Studia doktoranckie z filozofii (październik 2016 – czerwiec 2022), Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski.

Studia magisterskie z filozofii (2014 – 2016), Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski.

Realizowane projekty badawcze

Sonatina 6, Narodowe Centrum Nauki, 2022 – 2025. Tytuł projektu: How to Understand Nonsense? The Role of Imagination in Ludwig Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus,

Zagraniczne doświadczenia naukowe

Staż naukowy: Uniwersytet w Porto, luty 2023 – sierpień 2023.

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach
 1. Wittgenstein’s Conception of Understanding nonsense, 11th European Congress of Analytic Philosophy, Vienna, 21 – 25.VIII.2023.
 2. The Pretense Theory of Understanding Nonsense, XI Polski Zjazd Filozoficzny, University of Łódź, 11 – 16.IX.2023.
 3. How to Understand Nonsense? A Riddle, Seminar Series in Analytic Philosophy 2022-23, University of Lisbon, 19.05.2023.
 4. The Pretense Theory of Understanding Nonsense, MLAG Seminar, University of Porto, 26.04.2023.
 5. W obronie koncepcji zwykłego nonsensu w Traktacie logiczno-filozoficznym, Sign – Language – Reality, talk delivered at the meeting of Polish Semiotic Society, University of Warsaw, Poland, 10.XII. 2022.
 6. Why you cannot put an event into a hole? Wittgenstein on the context principle and the austere conception of nonsense, 14th Conference of The Italian Society for Analytic Philosophy, Noto (Italy), Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale (CUMO), 22 – 24.IX. 2021.
 7. The early Wittgenstein’s view of nonsense reconsidered, Salzburg Conference for Young Analytic Philosophy 2021 (SOPhiA 2021), Hybrid Conference, Organizer: Universität Salzburg (Austria), 9 – 11. IX. 2021.
 8. Holism in Tractatus Logico-Philosophicus, 4th TiLPS History of Analytic Philosophy Workshop, Online Conference, Organizer: Tilburg University (the Netherlands), 14-15.XII. 2020.
 9. What is holism in Tractatus Logico-Philosophicus, European Congress of Analytic Philosophy, Online Conference, Organizer: University of Utrecht (Holandia), 24-28.VIII. 2020.
 10. Gottlob Frege on compositionality of language and the context principle, Philosophy of Language: Propositions, Reference and Meaning, Organizer: Slovak Academy of Science.

Bibliografia

Bibliografia
 1. The Riddle of Understanding Nonsense, Organon F, 30 (4), 372–411.
 2. Defence of the Austere View of Nonsense, Synthese 201 (5), 1-30. 2023.
 3. Listy Gottloba Fregego. Uwagi o polskim wydaniu, Folia Philosophica, 1, 2022.
 4. An Essay on Compositionality of Thoughts in Frege’s Philosophy, Philosophical Papers, 55 (1), 2022, 1–43.
 5. Frege’s View of the Context Principle After 1890, Grazer Philosophische Studien, 99 (1), 2022, 1–29.
 6. Holism and Atomism in Tractatus Logico – Philosophicus, Analiza i Egzystencja, 55 (3), 2021.
 7. ‘Cała matematyka to właściwie geometria’. Poglądy Gottloba Fregego na podstawy matematyki po upadku logicyzmu, Internetowy Magazyn Hybris, 44 (1), 2019.
 8. Nazwy i przedmioty w Traktacie logiczno – filozoficznym, Filozofia Nauki, 4/2018 (104).
 9. Fregowska kategoria Bedeutung, Analiza i Egzystencja, 43 (4), 2018.
 10. Zależność kontekstowa w paradygmacie semantyki kompozycyjnej, Kwartalnik Filozoficzny, 4, 2018.
 11. Wittgenstein o rozjaśnianiu myśli. Wstęp do lektury Traktatu logiczno – filozoficznego, Internetowy Magazyn Hybris, 43 (2), 2018.
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey