Dorota Woroniecka-KrzyżanowskaInformacje

Imię i nazwisko

Dorota Woroniecka-Krzyżanowska

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Stanowisko

adiunkt

E-mail

dorota.woroniecka@ifispan.edu.pl

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zespół badawczy

Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych

Obszary zainteresowań naukowych

antropologia Bliskiego Wschodu, procesy urbanizacyjne, antropologia miasta, migracje, Irak, Palestyna.

Skrócony biogram

Dorota Woroniecka-Krzyżanowska jest antropolożką społeczną, której zainteresowania badawcze dotyczą migracji, procesów urbanizacyjnych i zmiany społecznej na Bliskim Wschodzie. Z wykształcenia socjolożka i arabistka, obroniła doktorat w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych w Palestynie, Libanie i Iraku. Jej rozprawa doktorska dotyczyła relacji między przestrzenią a tożsamością w kontekście długotrwałego uchodźstwa na podstawie studium obozu dla uchodźców palestyńskich na Zachodnim Brzegu Jordanu. W projekcie podoktorskim badała rolę palestyńskich klubów sportowych jako platform samorządności i partycypacji społecznej na poziomie lokalnym. Jej późniejsze badania dotyczyły relacji wiedzy w zakresie architektury i planowania przestrzennego pomiędzy PRL a Irakiem na przykładzie historii Instytutu Architektury na Uniwersytecie Mosulskim. Obecny projekt badawczy, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, dotyczy przemian urbanistycznych Bagdadu w dobie międzynarodowych sankcji i jest realizowany we współpracy z naukowczyniami z Uniwersytetu Bagdadzkiego.

Wykształcenie
 • doktor nauk społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, tytuł rozprawy:
  Extended Exile: Daily Life in a Palestinian Refugee City-Camp (styczeń 2015)
 • licencjat orientalistyki w specjalności arabistyka, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego (wrzesień 2014)
 • magister socjologii, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (lipiec 2009)
Doświadczenie zawodowe
 1. Adiunkt i kierownik projektu naukowego Made in Iraq: urbanistyka, odbudowa i zmiana w dobie międzynarodowych sankcji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk (październik 2023 – obecnie)
 2. Koordynator ds. monitoringu, ewaluacji i badań, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (maj 2022 – wrzesień 2023)
 3. Junior Project Manager (do 09.2019), Project Manager (od 10.2019) MASAR for Local Governments (projekt EUTF MADAD realizowany w Iraku), Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (styczeń 2019 – grudzień 2022)
 4. Pracownik naukowy w projekcie Relations in the Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern Bloc (1950s–1991) finansowanym przez Max Weber Foundation, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie (kwiecień 2019 – luty 2022)
 5. Adiunkt, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki (listopad 2015 – wrzesień 2019)
 6. Adiunkt, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk (czerwiec – październik 2015)

 

 

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

Sekretarz redakcji Ask: Research and Methods, czasopisma naukowego publikowanego przez IFiS PAN oraz The Ohio State University Libraries (2012-2016).

Realizowane projekty badawcze
 1. Kierownik projektu naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (Opus), “Made in Iraq: urbanistyka, odbudowa i zmiana w dobie międzynarodowych sankcji” (październik 2023 – wrzesień 2027).
 2. Współpracownik naukowy w międzynarodowym projekcie naukowym “Relations in the Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern Bloc (1950s–1991)” realizowanym przez Orient Institut Beirut i  finansowanym przez Max Weber Foundation (kwiecień 2019 – luty 2022).
 3. Współpracownik naukowy w międzynarodowym projekcie naukowym “Liminal spaces as sites of socio-cultural transformation and knowledge production in the Arab World” realizowanym przez Leibniz-Zentrum Moderner Orient i finansowanym przez Volkswagen Foundation (styczeń 2018 – grudzień 2021).
 4. Współpracownik naukowy w międzynarodowym projekcie naukowym “Spaces of Participation: Topographies of Political and Social Change in Morocco, Egypt and Palestine” realizowanym przez Leibniz-Zentrum Moderner Orient i finansowanym przez Volkswagen Foundation (styczeń – grudzień 2017).
 5. Kierownik projektu naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (Preludium),
  “Życie w kawałkach: kulturowa konstrukcja czasu w palestyńskim obozie dla uchodźców” (grudzień 2011 – październik 2013).
 6. Dotacja na badania dla młodych pracowników i doktorantów UW, „Od statusu uchodźcy do tożsamości. Przypadek mieszkańców obozu dla uchodźców al-Am’ari” (czerwiec 2011 – maj 2012).
Zagraniczne doświadczenia naukowe
 • Współpracownik naukowy, Leibniz-Zentrum Moderner Orient (styczeń-wrzesień 2017)
 • Visiting Professor, Department of Social and Behavioral Sciences, Birzeit University, Palestyna (kwiecień-wrzesień 2015)
 • Visiting Study Fellow, Refugee Studies Centre, University of Oxford (kwiecień-czerwiec 2012 & styczeń-marzec 2015)

 

Stypendia naukowe

Stypendium podoktorskie Narodowego Centrum Nauki (Fuga), “Rola działaczy i organizacji sportowych w budowaniu palestyńskiej państwowości” (listopad 2015 – październik 2018).

Stypendium doktorskie Narodowego Centrum Nauki (Etiuda), “Trudne związki między miejscem a tożsamością w sytuacji długotrwałego uchodźstwa. Przypadek obozu dla uchodźców palestyńskich na Zachodnim Brzegu Jordanu” (październik 2013 – wrzesień 2015).

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, indywidualna, II stopnia (2018).

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach

Wybrane wykłady i wystąpienia na konferencjach:

 • Iraq and Poland: Educational Cooperation and the Creation of the Faculty of Architecture at the University of Mosul, wykład na American University of Baghdad, Bagdad, październik 2023.
 • Iraqi-Polish knowledge relations in architecture: the case of Mosul University, wykład w Instytucie Architektury Uniwersytetu Mosulskiego, Mosul, listopad 2021.
 • The experience and legacy of East-South architectural education: the case of Mosul University, Sympozjum “Architectural Training and Research in the Foreign Aid-Funded Knowledge Economy 1950s-1980s,” KTH Stockholm, online, wrzesień 2021.
 • Architecture and academic mobilities during the Cold War: the case of Mosul University, konferencja “Contested Knowledge in a Connected World,” Max Weber Stiftung, Berlin, wrzesień 2021.
 • Anthropological Solidarities: Lines of Division and Collaboration within Academia [Young Scholars’ Plenary Discussant], International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, Poznań, sierpień 2019.
 • Sport and Youth Centres as Sites of Self-Governance and Local Participation in the West Bank, Urban Studies Seminar, Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Berlin, luty 2018.
 • Multilocality as a Political Practice: Managing Protracted Exile in a West Bank Refugee Camp, 115th American Anthropological Association Annual Meeting, Minneapolis, listopad 2016.
 • Identity Politics and Spatial Practices of Exceptionality in a West Bank Refugee Camp, “Spatial Articulations of Collective Identities in the Context of Middle Eastern Cities,” Department of Architecture, University of Cambridge, wrzesień 2016.
Dorobek popularyzatorski
 • Współtworzenie wystawy Wspólne przestrzenie. Migracje edukacyjne w kontekście zimnej wojny, Muzeum Etnograficzne, Warszawa, luty-marzec 2022.
 • Przygotowanie dwujęzycznego (polsko-arabskiego) wideo-podcastu Wspólne przestrzenie: Instytut Architektury Uniwersytetu Mosulskiego.
Inne

Badania zrealizowane dla trzeciego sektora:

 • ‘Everyone has their own story, but it hurts us all the same’: Learning from the experiences of older Ukrainian refugees in Poland, projekt i nadzór nad realizacją badań, analiza danych i przygotowanie raportu (2023).
 • Ewaluacja programu Cash for Rent wdrażanego w Libanie przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, przygotowanie i przeprowadzenie badań wśród uchodźców syryjskich w regionie Akkar, analiza danych i przygotowanie raportu (2016 i 2017).
 • Analiza potrzeb i możliwości związanych z przyjmowaniem uchodźców z Bliskiego Wschodu przez 22 wybrane polskie gminy, projekt badania, analiza danych i przygotowanie raportu (2016).

 

Information

Short Profile

Dorota Woroniecka-Krzyzanowska is a social anthropologist interested in migration, urban transformations and social change with geographical focus on the Middle East. She holds degrees in Arabic studies (BA) and sociology (MA) from the University of Warsaw and a PhD in social sciences from the Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences. Her PhD thesis focused on the relation between identity and place in the context of protracted exile, based on ethnographic study of a Palestinian refugee camp. Dorota’s post-doctoral project explored the role of sport and youth centers as sites of self-governance and local participation in the West Bank. Her  later research looked into knowledge relations in the field of architecture and urban planning between the Polish People’s Republic and Iraq through a case study of the Department of Architecture, University of Mosul. Dorota’s current research project explores the urban planning, reconstruction and change in Iraq during international sanctions.

Educational Background

Ph.D., Social Sciences, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (January 2015)

B.A., Arabic Studies, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw (September 2014)

M.A., Sociology, University of Warsaw (July 2009)

Work Experience
 • Assistant Professor and Principal Investigator for research grant Made in Iraq: urban planning, reconstruction and change during international sanctions, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences  (October 2023 – present)
 • Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning Coordinator in the Ukrainian response, Polish Center for International Aid (May 2022 – September 2023)
 • Junior Project Manager (until 09.2019), Project Manager (from 10.2019) MASAR for Local Governments (EUTF MADAD project in Iraq), Polish Center for International Aid (part-time) (January 2019 – December 2022)
 • Research Associate at the German Historical Institute of Warsaw, research project Relations in the Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern Bloc (1950s–1991) funded by the Max Weber Foundation (April 2019 – February 2022)
 • Assistant Professor, Department of Middle East and North Africa, University of Lodz, Poland (November 2015 – September 2019)
 • Assistant Professor, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (June – October 2015)

 

 

 

 

 

Editor in journals/publication series

Managing Editor, Ask: Research and Methods published by the Polish Academy of Sciences and the Ohio State University Libraries (2012-2016)

Research projects
 • Principal Investigator, National Science Center research grant Made in Iraq: urban planning, reconstruction and change during international sanctions (10.2023-09.2027)
 • Research Associate in the project Relations in the Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern Bloc (1950s–1991) funded by the Max Weber Foundation (04.2019-02.2022)
 • Research Associate in the project Liminal spaces as sites of socio-cultural transformation and knowledge production in the Arab World based at Leibniz-Zentrum Moderner Orient and funded by the Volkswagen Foundation (01.2018 – 12.2021)
 • Research Associate in the project Spaces of Participation: Topographies of Political and Social Change in Morocco, Egypt and Palestine based at Leibniz-Zentrum Moderner Orient and funded by Volkswagen Foundation (01-12. 2017)
 • Principal Investigator, National Science Centre Grant for Young Researchers, Life in Pieces: Cultural Construction of Time Among Palestinian Camp Refugees (12.2011-10.2013)
 • Principal Investigator, Research Grant for Young Academics and Ph.D. Students, From Refugee Status to Refugee Identity. The Case of Refugees Living in al-Amʻari Refugee Camp (06.2011-05.2012)

 

 

Scientific experience abroad

 1. Research Associate, Leibniz-Zentrum Moderner Orient (January – September 2017)
 2. Visiting Professor, Department of Social and Behavioral Sciences, Birzeit University, Palestine (April – September 2015)
 3. Visiting Study Fellow, Refugee Studies Centre, University of Oxford (April – June 2012 & January – March 2015)
Stipends

 • National Science Centre Postdoctoral Scholarship, The Role of Sport Organizations and Activists in the Palestinian State-building Project (11.2015-10.2018)
 • National Science Centre Doctoral Scholarship, Identity and Place in Protracted Exile: The Case of a Palestinian Refugee Camp in the West Bank (10.2013-09.2015)

Awards and distinctions

The Prize of University of Lodz Chancellor, individual scientific achievements, second degree, 2018.

Presentations at conferences, symposia, seminars

Selected lectures and conference presentations:

 • Iraq and Poland: Educational Cooperation and the Creation of the Faculty of Architecture at the University of Mosul, invited lecutre at the American University of Baghdad, Baghdad, October 2023.
 • Iraqi-Polish knowledge relations in architecture: the case of Mosul University, lecture at the Department of Architecture, University of Mosul, Mosul, November 2021.
 • The experience and legacy of East-South architectural education: the case of Mosul University, Symposium “Architectural Training and Research in the Foreign Aid-Funded Knowledge Economy 1950s-1980s,” KTH Stockholm, online, September 2021.
 • Architecture and academic mobilities during the Cold War: the case of Mosul University, Connecting Theme Conference “Contested Knowledge in a Connected World,” Max Weber Stiftung, Berlin, September 2021.
 • Anthropological Solidarities: Lines of Division and Collaboration within Academia [Young Scholars’ Plenary Discussant], International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, Poznań, August 2019.
 • Sport and Youth Centres as Sites of Self-Governance and Local Participation in the West Bank, Urban Studies Seminar, Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Berlin, February 2018.
 • Multilocality as a Political Practice: Managing Protracted Exile in a West Bank Refugee Camp, 115th American Anthropological Association Annual Meeting, Minneapolis, November 2016.
 • Identity Politics and Spatial Practices of Exceptionality in a West Bank Refugee Camp, “Spatial Articulations of Collective Identities in the Context of Middle Eastern Cities,” Department of Architecture, University of Cambridge, September 2016.
Promotion of scientific activity
 • Co-development of exhibition Wspólne przestrzenie. Migracje edukacyjne w kontekście zimnej wojny [Common spaces: educational migration in the context of the Cold War], Muzeum Etnograficzne, Warsaw, February-March 2022.
 • Preparation of bilingual – Polish and Arabic – video podcast Wspólne przestrzenie: Instytut Architektury Uniwersytetu Mosulskiego [Common spaces: Institute of Architecture at the University of Mosul].
Other

Research for the NGO sector:

 • ‘Everyone has their own story, but it hurts us all the same’: Learning from the experiences of older Ukrainian refugees in Poland, research design, analysis and preparation of the study, Poland (2023).
 • Evaluation of Polish Center for International Aid’s Cash for Rent Project in Lebanon (2017 and 2016), research among Syrian refugees in Akkar region, analysis and preparation of the final report.
 • Needs and opportunities for hosting refugees from the Middle East by selected Polish municipalities, research design, analysis and preparation of the final report, Poland (2016).

Bibliografia

Bibliografia
 • Woroniecka-Krzyzanowska, Dorota. 2022. “Historical Transformations of the Palestinian Civil Society: The Case of Sports Clubs in the West Bank”. The International journal of the history of sport 38:16:1647-1669.
 • Woroniecka-Krzyzanowska, Dorota. 2021. “Multilocality and the Politics of Space in Protracted Exile: The Case of a Palestinian Refugee Camp in the West Bank”. Transfers 11:1:92-107.
 • Woroniecka-Krzyzanowska, Dorota. 2021. “Participation in Spaces of Exile: The Making of Change in a Palestinian Refugee Camp in the West Bank”. In Spaces of Participation: Dynamics of Social and Political Change in the Arab World, R. Aboubakr, S. Jurkiewicz, H. Ait-Mansour, U. Freitag, eds. Cairo: The American University in Cairo Press, pp. 83-104.
 • Woroniecka-Krzyzanowska, Dorota. 2019. “The Politics of Governance and Urban Marginality: A Camp Studies Perspective”. Anthropological Forum: A Journal of Social Anthropology and Comparative Sociology 29:1:30-46.
 • Woroniecka-Krzyzanowska, Dorota. 2019. “State, sport and resistance: A case of Palestinian sports clubs in the West Bank”. International Review for the Sociology of Sport 55:7:915-932.
 • Woroniecka-Krzyzanowska, Dorota. 2017. “The right to the camp: Spatial politics of protracted encampment in the West Bank”. Political Geography 61:160-169.
 • Woroniecka-Krzyzanowska, Dorota and Nika Palaguta. 2017. “Internally Displaced Persons and Elections under Military Conflict in Ukraine”. Journal of Refugee Studies 30:1:27-46.
 • Woroniecka-Krzyzanowska, Dorota. 2016. “Refugee Camp as Mediating Locality: Memory and Place in Protracted Exile”. In: Memories on the Move: Experiencing Mobility, Rethinking the Past. M. Palmberger and J. Tosic, eds. London: Palgrave Macmillan, pp. 47-74.
 • Woroniecka-Krzyzanowska, Dorota. 2014. “The Meanings of Ordinary in Times of Crisis: The Case of a Palestinian Refugee Camp in the West Bank”. Polish Sociological Review 3:187:395-410.
 • Woroniecka-Krzyżanowska, Dorota. 2013. “Identity and Place in Extended Exile: The Case of a Palestinian Refugee City-Camp”. Studia UBB Sociologia LVIII:1:21-37.
 • Woroniecka-Krzyżanowska, D. 2013. “Poza, ponad czy między podziałami? Polscy imigranci w spolaryzowanym społeczeństwie Irlandii Północnej” [Outside, Above or Between Divisions? Polish Immigrants in the Polarized Society of Northern Ireland]. Kultura i Społeczeństwo 3:13- 32. [In Polish.]
 • Dubrow, J.K., and D. Woroniecka. 2010. “Polish Parliamentarian Attitudes toward Gender Equality and Gender Quotas: National and European Influences”. In National and European? Polish Political Elite in Comparative Perspective. W. Wesołowski, J. K. Dubrow and K. Słomczyński, eds. Warsaw: IFiS Publishers, pp.125-147.
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey