Ku filozofii informatycznej

Serdecznie zapraszamy Państwa do zdalnego udziału w Specjalnej Sesji połączonych seminariów “Seminarium z filozofii nauki na PW” oraz “Seminarium filozoficznych problemów wiedzy w IFIS PAN”, która odbędzie się w dniu 17.11.2020 (wtorek) w godzinach 17.00-20.00, w trybie zdalnym (najprawdopodobniej przy użyciu platformy Zoom).

Instytucjonalnym patronem tej sesji jest Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej przy PW.

Sesja będzie nosić tytuł “Ku filozofii informatycznej” i będzie zogniskowana wokół wybranych, filozoficzno-informatycznych wątków w twórczości Profesora Witolda Marciszewskiego.  Zupełnie wyjątkową okazją do podjęcia tej tematyki są 90-te urodziny Profesora, które w trakcie spotkania uczcimy uroczystym toastem (on line).

Na seminarium złożą się dwa referaty:

1) “Filozofia informatyczna i paradygmat Turinga” — który wygłosi Profesor Kazimierz Trzęsicki,

2) “Filozofia informatyki, o jakiej nie śniło się informatykom” — który wygłosi Profesor Paweł Polak.

Wprowadzenie do tematyki sesji wygłosi dr Paweł Stacewicz.

Po referatach odbędzie się (co najmniej godzinna) dyskusja.

O szczegółach seminarium (w tym: o sposobie przyłączania się do sesji zdalnej) będziecie Państwo informowani w kolejnych komunikatach.  

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey