Odbyła się międzynarodowa konferencja pt. “History of Philosophy as Record and Hermeneutics of Source Experiences of the Truth / Historia filozofii jako zapis i hermeneutyka źródłowych doświadczeń prawdy”

W dniach 19-20 czerwca 2015 r. odbyła się w Bukowinie Tatrzańskiej międzynarodowa konferencja Historia filozofii jako zapis i hermeneutyka źródłowych doświadczeń prawdy.

Konferencja została zorganizowana przez Zespół Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii w Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk  w Warszawie, Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej (PTFIS), przy współpracy Instytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

________________________________________________________________________

On 19-20.06.2015 was held in Bukovina Tatranska the international conference titled History of Philosophy as Record and Hermeneutics of Source Experiences of the Truth.

The conference was organized by the Department of Ancient Philosophy and History of Ontology at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, Polish Society of Systematic Philosophy (PTFIS), in cooperation with the Institute of Philosophy, Sociology and Psychology Academy name Jan Dlugosz in Czestochowa.

Poniżej abstrakty referatów/ Below abstracts of papers

Bukowina 2015_abstrakty

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey